Irland tillkännager planer på en nationell havsbaserad strategi för vindenergi

Irländska windenergiförbundet håller möte. Foto: Irish Wind Energy Association

Irland har planer på att nå ett mål på 5 gigawatt energi från vindkraftverk till havs och ytterligare 2 gigawatt från flytande vindkraftverk till 2030.

Därför har landet nu tillkännagett planer på en nationell strategi för att uppnå det målet. Det här skriver Renews biz.

Geopolitiska händelser i Europa har satt tidspress på planerna för havsvind, säger den irländska ministern. Själva strategin kommer endast att finnas tillgänglig under första kvartalet 2024 som ett komplement till ett antal policyinitiativ från det irländska miljö- och klimatministeriet.

Havsbaserad vindresurs

- De senaste geopolitiska händelsernas inverkan på den europeiska energimarknaden har påskyndat våra ambitioner att minska koldioxidutsläppen och ökat realtidstrycket på övergången till ren, förnybar energi. Irland har en internationellt erkänd betydande havsbaserad vindresurs som vi nu börjar utveckla, säger den irländska ministern för näringsliv, handel och sysselsättning Simon Coveny till Renews biz och utvecklar:

- Det är viktigt att säkerställa att vår företagssektor är redo att bidra till leveransen av havsbaserad vindkraft samtidigt som vi maximerar den ekonomiska fördelen som kommer att uppstå när vi har ett överflöd av ren, förnybar energi, säger Coveny. 

Källa: Renews Biz