RWE lyfte 2022, men räknar med nedgång 2023

RWE har undertecknat ett avtal med Siemens Gamesa om användning av återvinningsbara rotorblad för 44 av de 100 vindkraftverken i Offshore-vindpark Sofia. Foto: RWE

Det tyska energibolaget RWE gjorde framsteg på de flesta poster i räkenskaperna det senaste året, trots lägre produktion. Fossil kapacitet väger dock tungt i portföljen.

Det lönar sig att ha en portfölj som spänner över flera olika teknologier. Tyska RWE kan åtminstone bevisa det med bokslutet för 2022, som publiceras på nyligen.

"Kan stoltsera"

Här landar den tyska jätten med en "extern omsättning", som täcker allt utom naturgas och elskatt, på 38,3 miljarder euro. År 2021 var omsättningen för året 24,6 miljarder euro.

På rörelseresultatet, ebitda, kan framsteg även spåras hos RWE. Här kan energibolaget stoltsera med svarta siffror på 6,3 miljarder euro, där 3,6 miljarder euro redovisades för samma post för 2021.

På den nedersta raden landar RWE stabilt med ett justerat resultat på 3,2 miljarder euro. En fördubbling av slutresultatet från 2021, som uppgick till 1,5 miljarder euro.

- Framför allt har året varit ett av de starkare på grund av "kärnverksamheten”, enligt företagets vd Markus Krebber.

- Alla våra ansträngningar är inriktade på att etablera en klimatneutral energiförsörjning. År 2022 investerade vi totalt 4,4 miljarder euro netto över hela världen och tog i drift 2,4 gigawatt ny kapacitet. Ytterligare projekt med en total kapacitet på 6 gigawatt är för närvarande under uppbyggnad, säger Markus Krebber, i ett pressmeddelande.

Framsteg på flera avdelningar

RWE har också kunnat trösta sig med att det varit bra priser på flera av energibolagets avdelningar. Störst framsteg finns inom segmentet hydro/biomassa/gas, som slutar med en ebitda på 2,4 miljarder euro för 2022, där resultatet 2021 blev 731 miljoner. Euro.

RWE har också sett goda framsteg inom både vindkraft till havs, vindkraft på land och solenergi samt handel. Det beror främst på att flera projekt har kommit i drift trots att vindstyrkorna varit lägre än genomsnittet.

Inte bara solsken

Däremot ser det annorlunda ut för kol/kärnkraft, vilket förstås omfattar kol och kärnkraft. Det berodde framför allt på flera nedläggningar av kraftverk, uppger RWE.

Dessutom har det påverkat RWE så att bolaget redan hade sålt merparten av elproduktionen från sina tyska brunkols- och kärnkraftverk innan den nuvarande energikrisen började.

Även om det kanske inte har visat sig vara så svårt 2022 som RWE kunde ha förväntat sig, tyder det på att energijätten förväntar sig något mer motvind 2023.

Lägre marginaler

RWE räknar med att rörelsevinsten kommer att falla 2023, med hänvisning till lägre marginaler vid företagets gaseldade kraftverk och mindre handelsvinster.

Justerad EBIT förväntas landa mellan 3,6 miljarder till 4,2 miljarder euro, en minskning med upp till en femtedel jämfört med 2022.

Det justerade nettoresultatet förväntas sjunka med upp till 32 procent, enligt räkenskaperna. Bolaget räknar dock med att de höga prisnivåer som setts under 2022 inte kommer att återkomma i samma utsträckning under 2023.

- Intäkter från kortsiktig optimering av kraftverk och energihandel kommer sannolikt inte att nå de höga nivåer som sågs 2022. Dessutom räknar RWE med att europeiska och brittiska intäktstak kan leda till ett intäktsunderskott", säger RWE i ett uttalande.

Källa: RWE