Ørsted hotar att avblåsa havsbaserat vindkraftsprojekt på 2,8 gigawatt

Ørsteds vindturbin i Hornsea 2-projektet: Ørsted

- Utan stöd från politikerna finns en "verklig och växande risk" att vindprojektet antingen läggs på is eller läggs ner helt, varnar energibolaget.

Det är snart sex år sedan Ørsted drog sig ur olje- och gassektorn. Ett beslut som det danska energibolaget stolt har gjort en stor sak av. Men även om beslutet förblir oåterkalleligt, finns det en sak som det reformerade företaget saknar:

- Utan stöd från politikerna finns en "verklig och växande risk" att vindprojektet antingen läggs på is eller läggs ner helt, varnar energibolaget.

Det är snart sex år sedan Ørsted drog sig ur olje- och gassektorn. Ett beslut som det danska energibolaget stolt har gjort en stor sak av. Men även om beslutet förblir oåterkalleligt, finns det en sak som det reformerade företaget saknar: Skattevillkor

Det uppger energibolaget i en vädjan till den brittiska regeringen. För tiderna är tuffa med de stigande kostnaderna genom försörjningskedjan – och inte minst de stigande räntorna som gör det dyrare att låna miljarder till vindkraftsparker till havs.

- Det skulle sända en stark signal om regeringen skulle överväga ett mer lämpligt kapitalavdragssystem, som den har för olje- och gassektorn, som erkänner de betydande förhandsinvesteringar som krävs för dessa projekt och som gör det möjligt för oss att återvinna kapital mer effektivt, säger Ørsteds landschef för de brittiska öarna, Duncan Clark.

Skatterabatt på 91 procent

Förra året införde den brittiska regeringen en särskild skatt på oljebolagens extraordinära inkomster. Men för att det bittra pillret lättare skulle glida ner ströddes även ett fint lager socker ovanpå i form av ett så kallat "superavdrag" på investeringar. Kort och gott dubblerades avdraget så att företagen nu får en skattebesparing på 91 pence för varje investerat pund.

Enligt Ørsted kommer det att vara självklart för regeringen att ge havsvind en liknande hjälpande hand när finansminister Jeremy Hunt lanserar den brittiska regeringens initiativ för att öka tillväxten i landet den 15 mars. Detta sker i samband med den årliga halvårsutvärderingen av ekonomin, Vårbudget.

”Unik möjlighet”

- Den kommande vårbudgeten är en unik möjlighet för Storbritannien att vidta avgörande åtgärder för att behålla sin ledande position inom förnybar energi och maximera de ekonomiska fördelarna för britterna, säger Duncan Clark.

Han förklarar:

- Mitt i den intensiva globala konkurrensen om investeringar, talang och resurser i försörjningskedjan är vi i en position där nationellt viktiga projekt som vår föreslagna Hornsea 3 havsbaserad vindkraftspark är i riskzonen om regeringen inte vidtar betydande åtgärder för att upprätthålla attraktiviteten av investeringsmiljön.

Amerikanska förhållanden

Med andra ord, amerikanska förhållanden har, enligt Duncan Clark, tydligen stänkt över Atlanten till Storbritannien.

I USA försöker Avangrid – hittills utan framgång – komma ur sitt kontrakt på Commonwealth Wind-projektet. Det sker medan Shell och Ocean Winds har ifrågasatt den ekonomiska bärkraften av sitt Mayflower Wind-projekt.

Nu gör Ørsted detsamma med sitt 2,8 megawatt stora havsvindprojekt Hornsea 3, som i förra årets brittiska anbudsrunda, AR4, tilldelades ett kontrakt för skillnad (CFD) på 37,35 pund/megawattimmar (31,5 øre/kilowattimmar).

Enligt det danska energibolaget är det knappast bara de som kommer att få svårt att få summan att balansera med havsbaserade vindprojekt som ska byggas de närmaste åren.

Ökande risk

- Branschen gör allt den kan för att hantera kostnaderna för dessa projekt, men det finns en verklig och ökande risk för att de antingen kommer att sättas på is eller till och med leverera tillbaka sina CFD:er med återverkningar som kan drabba hela ekonomin. Därmed uppstår lägre reservkapacitet hos företagen i försörjningskedjan, säger Duncan Clark.

Källa: Ørsted