Rättegången mot Ørsted för miljarder rullar på

Överdebitering av elkunder? Foto: Ørsted

En rättegång mot Ørsted angående påstådda överavgifter för el på över fyra miljarder danska kronor fortsätter i sjö- och handelsdomstolen utan att EU-domstolen involveras.

Nyligen beslutade domstolen att EU-domstolen i Luxemburg inte ska ingripa i processen och svara på frågor.

Målet mot Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S har väckts av Energi Danmark A/S. Totalt hävdar drygt 1 000 företag att de har betalat för mycket. Den totala fordran är på över fyra miljarder kronor.

Långdragen process

Processen har pågått i ett antal år och det har uppstått flera dröjsmål på vägen.

Redan 2020 friades Ørsted av sjö- och handelsdomstolen. Anledningen var att beslutet i ett annat ärende mellan Konkurrensrådet och Ørsted påverkade elkundernas krav. Priserna ansågs av sjö- och handelsdomstolen ha varit lagliga.

Men Energi Danmark överklagade till Vestre Landsret som i september 2021 beslutade att upphäva handelsdomstolens friande dom.

Slutlig huvudhandling krävs

Därför måste sjö- och handelsdomstolen på nytt bedöma det stora kravet. Det är i samband med detta som det i fredags beslutades att hoppa över en förseningsrunda med EU-domstolen.

Advokat Henrik Holtse hjälper till att leda ärendet för Energi Danmark. Han konstaterar att en bedömning måste göras innan sjö- och handelsdomstolen kan komma fram till en avslutning med en så kallad huvudförhandling. Holtse tror att det kan ske 2024.

Källa. Nyhetsbyrån Ritzaus