Ørsted inser risken med förlustbringande projekt

Ørstedschefen Mads Nipper medger att det två år gamla målet att på en avkastning på 1,5–3 procent över kapitalkostnaderna inte längre är hållbart. Foto:Ørsted

De 11 gigawatt i Ørsteds nuvarande vindkraftsportfölj till havs kommer totalt sett att skapa värde; det blir bara mindre än de aviserade ambitionerna, konstaterar vd:n Mads Nipper.

Med ett avräkningspris som började på 166 øre/kilowattimme är Block Island ett av de havsbaserade vindprojekten som fortfarande är vettiga.

När Ørsted emitterade obligationer i februari hamnade det på en kupongränta på 4,125 procent för den del som var bunden i 12 år. Exakt två år efter att långivarna stod i kö för att ge ett liknande lån till en ränta på 1,5 procent.

Dyrt att låna

Det har med andra ord blivit nästan tre gånger så dyrt för energibolaget att låna pengarna för att genomföra ambitionen att ha installerat 50 gigawatt förnybar energi till 2030, inklusive 30 gigawatt av den kostsamma, långsamt växande havsvinden.

Dessutom bidrar de dyrare havsbaserade vindkraftsverken och hela inflationen – som långt ifrån alltid räknas in i beräkningarna för havsvind – till en skadlig kedjereaktion.

Andra projekt inte

- Vi har dock full tilltro för att vår portfölj på 11 gigawatt som helhet kommer att skapa värde. Men totalt sett kommer den inte att nå intervallet 150–300 punkter. Vissa projekt når upp till detta, men andra projekt kommer inte att göra det, medger vd Mads Nipper i samband med Ørsteds bolagsstämma.

Framåtblickande perspektiv

I USA var Ørsted redan 2020 inblandad i en miljardinvestering i en hamn i delstaten Connecticut. Medan året därpå gjordes stora investeringar i både EEW:s monopolfabrik i New Jersey och i lokala stålproducenter.

- När vi fattar beslut om huruvida vi ska gå vidare med ett projekt eller inte, är det med ett framåtblickande perspektiv, där vi tittar på våra redan spenderade kostnader. Ur den synvinkeln kan det fortfarande vara vettigt för våra aktieägare att satsa på projektet, förklarar Mads Nipper.

Källa: Ørsted