Det kommer att kosta miljoner att ta bort Fosen vindkraftverk

Vindkraft i Fosen. I Oslo har aktivister protesterat mot vindkraftsverken på Fosen i över en vecka. De kräver att turbinerna tas bort. Foto: Statkraft.

Oslo Economics och Sweco har räknat på vad det kommer att kosta att ta bort de kontroversiella vindkraftsverken i Fosen, som kränker samernas rättigheter.

Oslo Economics och Sweco har räknat på vad det kommer att kosta att riva turbinerna i vindkraftsparken Storheia.

Det är en av vindkraftsparkerna som ligger i Fosen, som norska högsta domstolen beslutade 2021 att parken kränker samernas rättigheter.  Samerna använder området för sina betande renar.

Bedömning av kostnaderna

Enligt dem kommer det att kosta en eller två miljoner norska kronor per vindturbin. Det är cirka en och en halv till en och en halv miljon danska kronor.

Oslo Economics och Sweco gjorde beräkningarna på uppdrag av NVE (Norges vatten- och energidirektorat) förra året.

Inte för att staten hade förlorat målet i Högsta domstolen, utan för att NVE ville ha en kunskapsbas för att kunna ställa krav och bedöma kostnaderna för att stänga vindkraftverk, skriver Teknisk Ukeblad.

Enligt konsulterna kommer rivning och återetablering att kosta mellan 1,5 till 3 miljoner norska kronor beroende på graden av restaurering av området.

I rapporten konstateras att landskapet på Storheia är egentligen typiskt för vindkraftsverken på Fosenhalvön.

Om samma prisuppskattningar används som underlag för vindkraftverket Roan – den andra vindkraftsparken på Fosen – kommer det att kosta mellan 107,4 - 214,8 miljoner norska kronor, enligt Teknisk Ukeblad, för att ta bort de 71 turbinerna som finns där.

Det schweiziska företaget BKW är delägare i anläggningen. Den norska tidningen Vårt Land har frågat om företaget kommer att överväga att väcka åtal mot norska staten om ersättning om vindkraftsverken tas bort.

– Skulle det hända att turbinerna måste tas ner kommer vi att överväga rättsliga åtgärder, säger presstalesmannen Markus Ehringer i ett mejl till tidningen.

- Vid en stängning av vindkraftsparkerna kommer vi även att utreda potentiella krav mot norska staten, fortsätter Ehringer utan att säga något om hur mycket det kan handla om.

Källa: Teknisk Ukeblad