Vestas slutför försäljningen till KK Wind Solutions

Efter förvärvet får KK Wind Solutions sällskap av mer än 600 Vestas-anställda spridda över Vestas före detta fabriker i Kina, Indien och Danmark. Foto: Vestas

Försäljningen av omvandlare och kontrollverksamhet till KK Wind Solutions är en klar affär. Som en del av avtalet beviljas KK Wind Solutions exklusiva rättigheter att leverera omriktare och kontrollpaneler till Vestas.

Nyligen meddelade Vestas att de har slutfört en tidigare annonserad försäljning av sin omvandlar- och kontrollverksamhet till KK Wind Solutions.

En fördubbling

KK Wind Solutions kombinerade geografiska fotavtryck kommer att omfatta sju tillverkningsanläggningar och mer än 2 300 anställda på tre kontinenter. Ungefär en fördubbling på mindre än fyra år.

Vestas är redan en del av KK Wind Solutions kundportfölj och samarbetet kommer att fortsätta efter förvärvet. Som en del av avtalet får KK Wind Solutions exklusivitet när det gäller att leverera konverterare och kontroller till Vestas.

Källa: Vestas