Vindkraften fördubblade sitt bidrag hos Vattenfall

Vindkraft till havs blir allt viktigare i Vattenfalls produktionsportfölj. Här en REpower 5M-turbin från vindkraftsparken Ormonde i Storbritannien. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Davagh

Vattenfall rapporterade nyligen en ökning av det underliggande rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2022 då ökad vindkraftskapacitet och inflöde av nya kunder ökade resultatet.

Det underliggande rörelseresultatet steg till 13,5 miljarder svenska kronor (1,28 miljarder dollar) från 9,1 miljarder ett år tidigare, sa det statligt ägda företaget.

- Vindkraften fördubblade sitt bidrag. Vi ser också fler kunder som väljer Vattenfall i osäkra tider", säger vd Anna Borg till Reuters.

Vattenfall hade förra månaden sagt att man undersöker möjligheten att bygga 2,8 gigawatt ny kärnkraftskapacitet på sin befintliga Ringhals-anläggning på den västsvenska kusten och ansluta den till elnätet från 2032.

Modulära reaktorer

Borg sa att resultatet av förstudien, där man utforskade att bygga minst två små modulära reaktorer, skulle komma senare i år och att det var för tidigt att säga om Vattenfall skulle gå vidare med investeringarna.

– Men vi är särskilt glada över att kärnkraften nu ses som en naturlig del av den svenska energimixen, vi behöver alla fossilfria energikällor, säger Borg.

Sveriges center-högerregering förbereder en lagstiftning som möjliggör byggande av fler kärnkraftverk för att öka elproduktionen i Norden och stärka energisäkerheten.

Vattenfall gjorde en rörelseförlust på 24,1 miljarder svenska kronor under fjärde kvartalet, främst på grund av förändringar i marknadsvärde för energiderivat, som Borg sa var tillfälliga och skulle jämna ut sig över tiden.

Den uppnådde ett pris på 135,61 euro per megawattimme (MWh) för sin nordiska kraftproduktion under kvartalet, en ökning med 41 procent från ett år tidigare 96,24 euro/megawattimmar.

källa: Vattenfall