Orderingången i Europas vindenergiindustri halverades 2022

vindenergianläggning uppstår på ett fält någonstans i Europa. Foto: WindEurope

Vindlobbyn WindEurope anser att den dalande trenden när det gäller beställningar av vindkraftverk är "extremt oroande".

2022 var ett tufft år för den europeiska vindindustrin, som såg orderingången minska med nästan 47 procent, rapporterar Recharge News.

Vindlobbyn WindEurope har sammanställt uppgifterna och anser att resultaten är "extremt oroande."

Slutgiltiga investeringsbeslut

Orsaken till förra årets ordernedgång var en blandning av stigande priser på råvaror, stigande fraktpriser och nationella ingrepp på elmarknaden, vilket resulterade i nya beställningar på bara 9 gigawatt.

Samtidigt tog vindenergiaktörer slutgiltiga investeringsbeslut om 12 gigawatt nya vindprojekt 2022, men det var inte ens hälften av de 30 gigawatt som behövs varje år för att EU ska nå sina energiomställningsmål för 2050.

Fram mot 2030 måste 100 gigawatt havsbaserad vindkapacitet sättas upp i EU jämfört med nuvarande 15 gigawatt, men inte en enda vindkraftspark till havs beviljades ett slutgiltigt investeringsbeslut 2022.

Skräms bort

- Problemet är inflationen, där kostnaderna stiger i högre takt än de förväntade intäkterna. Investerare skräms bort också av ohjälpsamma nationella ingrepp på elmarknaderna, avslutar WindEurope, enligt Recharge News.

Under loppet av två år har priset på ett vindkraftsverk stigit med 40 procent i Europa.

- Siffrorna för beställningar av vindkraftsverk 2022 bör ringa som en varningsklocka:

Europas energi- och klimatmål hamnar i riskzonen om EU misslyckas med att säkerställa en attraktiv investeringsmiljö för förnybar energi, säger WindEuropes verkställande direktör Giles Dickson.

Källa: Recharge News