Tvisten mellan BP och Ørsted om brittiska havsbotten fortsätter

Konflikten mellan BP och Ørsted om havsbotten fortsätter. Foto: Ørsted

Tvisten mellan BP och Ørsted om brittiska havsbotten fortsätter

Den brittiska havsbotten är dubbelbokad och just nu är oljebolaget BP och vindkraftsföretaget Ørsted i konflikt om prioritet.

Ørsted har planer på att bygga en enorm vindkraftspark till havs, medan BP planerar ett stort CO2-avskiljningsprojekt. Men de två projekten kommer att krocka om båda projekten ska genomföras och det har nu skapat en tvist mellan de två energibolagen.

Provisoriska licenser

Det skriver Reuters som tillsammans med företag och myndigheter har gått igenom planhandlingarna i ärendet.

De provisoriska licenserna beviljades för båda projekten för mer än tio år sedan, men då var man inte medveten om utvecklingen av teknologierna, står det.

- Att lösa konflikten mellan de förnybara teknologierna - och ha en rättvis process för att avgöra om en vindkraftspark, kollagring eller annan energikälla har företräde i ett område med överlappning - är avgörande om Storbritannien ska uppnå sina så kallade nettonollmål, säger John Underhill, chef för Aberdeen Universitys Center for Energy Transmission, till Reuters.

Påverkar de kommersiella utsikterna

Inget av de två företagen vill blanda sig i konflikten eftersom det kommer att påverka de kommersiella utsikterna. BP skulle behöva byta till ett dyrare båtlöst övervakningssystem och Ørsted skulle behöva avstå en del av sitt territorium.

Enligt Reuters har den brittiska regeringen varit medveten om att det finns tekniska utmaningar förknippade med samexistens i området.

Källa: Reuters