GE Renewable Energy tecknar ett stort underskott för 2022

GE Renewable Energy senaste vindturbin Cypress 6.0-164 ökar årlig energiutbyte med upp till 11 procent över tidigare GE:s 5,3-158 turbin. De första anläggningarna av den nya typen installerades 2022. Bild: GE Renewable Energy

Lägre aktiviteter i onshoredivisionen var en av faktorerna som drev upp den amerikanska turbintillverkarens nettoförlust på 2,2 miljarder USD 2022.

Det är tuffa tider för turbintillverkarna och europeiska aktörer är inte ensamma om att möta svårigheter.

USA-baserade vindkrafts-OEM GE Renewable Energy rapporterar också att ha fått en törn, vilket framgår av företagets finansiella rapport för 2022.

Lägre aktiviteter

Turbintillverkaren kom ut 2022 med 12,9 miljarder USD i intäkter mot 15,7 miljarder USD 2021.

Detta kan hänföras särskilt till lägre aktiviteter i onshoredivisionen, rapporterar bolaget samtidigt som pris- och kostnadsåtgärder syftar till att förbättra resultatet.

- Långsiktigt är förnybar energi fast positionerat för att leda energiomställningen, bygga på avancerad teknologi och externa tillväxtkatalysatorer, såsom Inflation Reduction Act, samtidigt som de vidtar åtgärder för att förbättra prestandan", skriver GE i rapporten.

Orderingången minskade också avsevärt och sjönk med 19 procent från 18,2 miljarder USD 2021 till 14,7 miljarder USD 2022.

Förlust

Sammanfattningsvis bokför GE Renewable Energy ett underskott på 2,2 miljarder USD. Bolagets räkenskaper för 2021 visade också en förlust som uppgick till 795 miljoner USD.

För helåret säkrade GE Renewable Energy en orderingång på 7,8 gigawatt mot 12,1 gigawatt 2021.

Källa: GE Renewable