Finland beskattar vinster från elinkomster med 30 procent

Martinlaakso kraftverk i Finland. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Magnus Manske

Under år 2023 ska elbolagen i Finland betala nästan en tredjedel av de extraordinära vinsterna till staten.

Den finländska regeringen har föreslagit en tillfällig oväntad beskattning av inkomster från vinster från landets elbolag, precis som EU har uppmanat medlemsländerna att göra.

Säkrar upp till 1,3 miljoner euro

I Finlands fall kommer beskattningen att uppgå till 30 procent av inkomsten som överstiger en kapitalavkastning på 10 procent år 2023. Beskattningen förväntas kunna säkra mellan 500 miljoner och 1,3 miljoner euro, enligt den finska regeringen.

Energibolaget Fortum står för omkring en tredjedel av Finlands elförsörjning. Bolaget har sagt att man nu ska granska regeringens plan närmare.

Källa: HBL