Intresset för Tysklands landbaserade vind-, sol- och innovationsanbud avtar ytterligare

Installerad vindenergikapacitet med kraftigt sjunkande tendens sedan 2015 i Tyskland (läge den 30 juni 2021): 240 nya landbaserade vindenergisystem med en effekt på 971 megawatt nyinstallerades under första halvåret 2021. Den totala installerade effekten från landbaserad vindkraft är 52 772 MW. Källa: Deutsche Windguard GmbH.

Intresset för Tysklands landbaserade vind-, sol- och innovationsanbud minskar i Tyskland.

Trenden med minskat antal auktioner i Tyskland fortsätter eftersom tyska nätmyndigheten endast mottog förslag för en liten del av de 1 789 megawatt sol- och landvindkapacitet samt innovationsprojekt som man försökte tilldela i de senaste tre utlysningarna, 

Anbudet för landbaserad vindkraft med deadline den 1 december undertecknades för tredje gången i rad, även om den målsatta kapaciteten reducerades till 604 megawatt från de initialt planerade 1,1 gigawatt.

En tredjedel

Endast 16 anbud med en sammanlagd kapacitet på 203 megawatt lämnades in, vilket motsvarar en tredjedel av de tillstånd som registrerats i marknadsregistret. Två förslag uteslöts på grund av formella fel och tillsynsmyndigheten godkände landbaserad vindkraft för totalt 189,45 megawatt.

Det volymvägda genomsnittspriset kom in på 0,0587 EUR (0,062 USD) per kWh och buden varierade från 0,0586 EUR till 0,0588 EUR per kilowattimme.

Många byråkratiska hinder avskräcker

Anbudsomgången för solsystem på byggnader och bullerskydd resulterade endast i 105 megawatt medan Federal Network Agency sökte förslag på 202 megawatt. Detta motsvarar de genomsnittliga priserna i de två föregående ansökningarna och är betydligt lägre än de 767 megawatt som sökts i föregående runda. Totalt lämnades 67 anbud med en sammanlagd kapacitet på 128 megawatt och 56 av dem valdes ut.

Buden i auktioner varierade från 0,0809 euro per kilowattimme till 0,0891 euro per kilowattimme. Det volymvägda genomsnittliga priset sjönk till 0,0874 euro per kilowattimme från 0,0884 euro i föregående utlysning.

Endast ett projekt

Så många som 12 framgångsrika projekt på totalt 28 megawatt kom från Nordrhein-Westfalen följt av Baden-Wuerttemberg med åtta bud på 6 megawatt, Berlin med sex bud på 7 megawatt och Niedersachsen också med sex förslag på 12 megawatt.

Endast ett projekt lämnades in och godkändes i den senaste omgången av innovationsupphandlingen som var tänkt att tilldela 397,19 megawatts kapacitet.

Kombinerat med lagringssystem

Budet är på en solcellsanläggning kombinerad med ett lagringssystem och kom från Bayern. Dess kapacitet avslöjades inte.

Nästa anbudsrunda för vindkraft och taksolenergi på land kommer att äga rum den 1 februari 2023, och nästa utlysning av innovativa projekt är planerad till den 1 maj 2023.

Källa: Nätmyndigheten - German Federal Network Agency