Europeiska hamnar inleder gemensam vindkraftsverksamhet till havs

Esbjergs hamn. Foto: Port of Esbjerg/European Energy

Ett nytt europeiskt samarbete såg dagens ljus förra året och nyligen i Esbjergs hamn när sex vindkraftshamnar undertecknade avtalet som går ut på att uppfylla ambitiösa havsbaserade vindmål.

Esbjerg-deklarationen, som ett antal europeiska länder undertecknade redan i maj 2022, har idag förseglats med en signatur från sex hamnar som ska samarbeta för att uppfylla politikernas ambitiösa mål.

Hamnkoalition

Det står följande i ett uttalande från Esbjergs hamn, som startade diskussionen ledde till signering:

- Vi sex hamnar har idag undertecknat en förklaring om att vi kommer att göra allt vi kan för att stödja Europas ambitiösa mål. I maj lade politikerna ramarna med den ursprungliga deklarationen och i dag har vi undertecknat en deklaration där vi agerar på den utmaning de gett oss alla genom att satsa på havsbaserad vindkraft, säger Dennis Jul Pedersen i tillkännagivandet.

Avtalet, som underströks nyligen, har som mål att etablera minst 65 gigawatt havsvind till 2030 och här spelar de sex hamnarna en nyckelroll.

Hanterar bättre alla utmaningar

Hamnarna är Port Oostende i Belgien, Groningen Seaports/Eemshaven i Nederländerna, Niedersachsen Ports/Cuxhaven i Tyskland, Nantes-Saint Nazaire Port i Frankrike, Humber England och hamnen i Esbjerg här i Danmark.

- Jag är mycket glad över att dessa sex viktiga vindkraftshamnar förenar sina ansträngningar och tar ledningen i ambitionen att uppfylla EU:s offshore-mål. Vi kan lättare hantera utmaningarna genom samarbete, säger Isabelle Ryckbost, generalsekreterare för European Sea Ports Organisation (ESPO).

Planen är att representanter från de sex hamnarna ska träffas två gånger om året för att diskutera och inte minst dela kunskap över hela linjen.

Källa: Energi Watch