Antalet vindanläggningar inom EU steg med 33 procent 2022

Enligt WindEurope präglas tillståndsprocesserna av stora flaskhalsar. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Entdecke mehr

Enligt förespråkargruppen WindEurope sattes 15 Ggigawatt vindenergi upp i EU 2022.

- Inte så illa, säger WindEurope´s VD, Giles Dickson, även om han kallar försök att genom regleringar bromsa ner investeringar i nya turbiner för "mindre uppmuntrande.”

Detta är ett uppmuntrande resultat för branschen med tanke på de utmaningar som branschen står inför, men det krävs mer för att EU ska nå sina klimatmål, skriver vindlobbygruppen WindEurope i ett pressmeddelande på onsdagen.

Förenklade tillståndsregler

- 15 gigawatt ny vindenergi 2022 är inte så illa med tanke på de utmaningar som Europas vindindustri stod inför förra året. Det räcker dock inte för EU:s energimål, men regeringarna vet att de senare bara kan uppnås om de förenklar tillståndsreglerna och förfarandena – och det finns nu tecken på framsteg på detta, säger WindEuropes verkställande direktör Giles Dickson:

- Mindre uppmuntrande är nedgången i investeringar i nya vindkraftsparker. Förvirring om reglerna på elmarknaden avvisar investerare. EU måste göra Europa till en attraktiv plats för investeringar i förnybar energi igen.

Tillåt flaskhalsar

Enligt WindEurope präglas tillståndsprocesserna av stora flaskhalsar. Projekt med en kapacitet på totalt 80 gigawatt är för närvarande "fast" i tillståndsförfaranden över hela Europa.

Norden leder

Tyskland, Sverige och Finland ligger i täten när det gäller nya installationer, följt av Spanien och Frankrike, och 90 procent av den nyinstallerade kapaciteten är landbaserad vindkraft.

Under de första 11 månaderna av 2022 uppgår det totala antalet nya investeringar i vindkraftsparker i EU till bara 12 gigawatt ny kapacitet. WindEurope konstaterar att detta är långt under den investeringsnivå som krävs för att EU ska nå sina klimat- och energimål för 2030.

Källa: VindEurope