Finländska experter oroar sig för överutbud av el

Finländsk kraftledning i Iiti, Kymmenedalen. Foto: Wikipedia common, kredit: Lempinimi951

De flesta vindkraftsverk som ska stå klara inom de närmaste åren är redan reserverade. Ändå kommer elektricitetstörstande företag som Blastr till Finland med förhoppning att få köpa förnybar el.

Hur många vindkraftsverk som byggs på medellång sikt beror på efterfrågan. Anni Mikkonen, vd för Finlands vindkraftsförening, säger till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet, att det är positivt om Finland får fler stora elkonsumenter.

"Enorm stålfabrik i Ingå"

Det var luddiga planer som redovisades förra veckan, när det norska uppstartsföretaget Blastr Green Steel gick ut med sin avsiktsförklaring att locka till sig investerare och bygga en enorm stålfabrik i Ingå.

En fabrik av det här slaget slukar enorma mängder elektricitet. Blastrs fabrik skulle uppskattningsvis förbruka ungefär 6 terawattimmar el per år.

En stor del av elektriciteten ska komma från vindkraft. Anni Mikkonen, vd för intresseföreningen Finlands vindkraftsförening, får kvantifiera elbehovet.

Oro för överbud

– Med dagens storlek på vindturbinerna skulle det krävas cirka 300 nya vindkraftsverk för att producera 6 terawattimmar el på ett år.

Hon tycker inte att det är något problem att bygga ut vindkraften för att svara på det ökade elbehovet.

– Jag oroar mig snarare för att Finland snart har ett överutbud av el. Det har kommit alldeles för få industrietableringar i Finland, förklarar Mikkonen.

– Vi ser på helhetsbehovet under ett helt år, inte spetsbehovet någon viss timme. Men visst har den här vintern visat att det behövs mer elproduktion i Finland, säger Mikkonen till Hufvudstadsbladet.

Vindkraftsboom hägrar

Enligt Mikkonen är det inte alls orimligt att ett enda företag köper all elektricitet som 300 vindturbiner producerar. En fabrik av den här storleken skulle köpa alla vindturbiner som byggs inom de kommande två åren.

– 2023 kommer 170 nya vindkraftsverk stå klara och  ytterligare 200 2024. Förstås är många av dem redan sålda eller reserverade till andra företag, men rent antalsmässigt är det realistiskt att bygga ut vindkraften för att förse ett stålkraftverk med el.

Källa: HBL