Ilmatar Offshore återupptar utveckling av havsbaserad vindkraft utanför Vasa och Jakobstad

Det beviljade tillståndet gäller för två områden, det ena beläget cirka 30 kilometer utanför Jakobstad och det andra cirka 70 kilometer sydväst om Vasa. Enligt Ilmatar Offshores plan påbörjas byggnation av havsbaserad vindkraft på Åland innan år 2030. Karta: Ilmatar Offshores

Undersökningstillstånd beviljat på två EEZ-områden i området kring Kvarken. Arbets- och näringsministeriet (TEM) har beviljat Ilmatar Offshore undersökningstillstånd för två områden i den finländska exklusiva ekonomiska zonen (EEZ). Totalt omfattar områdena cirka 700 kvadratkilometer.

– För att säkra långsiktiga värdekedjor behöver inhemska aktörer driva den havsbaserade vindkraft som ska utvecklas i de finska EEZ-områdena, säger Ilmatars nytillträdde vd Juha-Pekka Weckström.

Gäller två områden

Det beviljade tillståndet gäller för två områden, det ena beläget cirka 30 kilometer utanför Jakobstad och det andra cirka 70 kilometer sydväst om Vasa. Ilmatar Offshore har tidigare aviserat att dessa projekt tillfälligt pausats, men i och med att undersökningstillstånd beviljats återupptas nu utvecklingen och områdena får officiell projektstatus.

– Områdena är definitivt fortsatt intressanta för oss. Tillståndsförfarandet inom EEZ-områdena är ännu oklart, men det vi vet är att "först till kvarn" inte gäller. Att få undersökningstillstånd eller presentera en färdig miljökonsekvensbeskrivning ger ingen förtur, säger Anna Häger, regionchef för Ilmatar Offshore.

”Försäkrar en långsiktig värdeutveckling”

Juha-Pekka Weckström är nytillträdd vd för Ilmatar och ser fram emot att leda företagets offensiva satsning på havsbaserad vindkraft.

– Vi menar att det borde vara självklart och även ligga i Finlands intresse att det är inhemska aktörer som driver verksamhet i de finska EEZ-områdena. Endast på så sätt kan man försäkra sig om en långsiktig värdeutveckling och samutveckling med finsk industri, säger han.

– Ilmatar är en ledande aktör som flera gånger motbevisat det som ansetts vara vedertaget. Vi var till exempel först i Norden att bygga vindparker på land helt utan subventioner. Nu tar vi ett strategiskt steg mot att bli Nordens ledande oberoende elproducent, IPP.

Norrskär och Voima

Projekten utanför den österbottniska kusten har hos Ilmatar fått namnen Voima (Kraft) och Norrskär och omfattar ytor på 323 respektive 389 kvadratkilometer. Antal turbiner och installerad effekt är för tidigt att förutse, men förutsättningarna är mycket bra – det är inte för djupt, vindförhållandena är goda och det finns potential för export till närliggande regioner med växande behov av fossilfri energi.

– Alla platser med goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft behöver utredas, som en del i Finland ambitiösa klimatmål, att bli koldioxidneutrala 2035. Som finländsk aktör vill vi ta plats där havsbaserad vind ska utvecklas på hemmaplan. Nu går vi vidare med att ta in anbud för bottenundersökningar och miljökonsekvensbeskrivningar av områdena Voima och Norrskär och planerar att inleda arbetet så snart havsförhållandena tillåter, säger Anna Häger.

Fokus på förnybar energi

Ilmatar är ett finländskt energibolag och en självständig elproducent som fokuserar endast på förnybar energi. Dotterbolaget Ilmatar Offshore grundades på Åland våren 2022. Bolagets affärsområden är utveckling, byggande och underhåll av förnybar energi samt elförsäljning till konsumenter och företagskunder. Ilmatar äger sina projekt under hela deras livscykel på upp till 40 år.

Källa: Ilmatar Offshores