Equinor väljer Hitachi för polskt megaprojekt

Hitachi Energy har valts ut av Equinor och Polenergia för att tillhandahålla elsysteminfrastrukturen för de polska vindkraftsprojekten MFW Baltyk II och MFW Baltyk III. Hitachi Energy kommer att ansvara för utformningen av det elektriska systemet för hela vindkraftsparken enligt kontraktsvillkoren, från vindkraftverken till anslutningspunkten och till nätet vid transformatorstationen Slupsk-Wierzbiecino i Polen. Slutliga investeringsbeslut om projekten är planerade till 2024. Karta: Hitachi

Hitachi kommer att leverera elsysteminfrastruktur till Equinor och Polenergia på de två havsbaserade vindkraftsparkerna Baltyk II och Baltyk III.

På de två havsbaserade vindkraftsparkerna har utvecklarna Equinor och Polenergia valt japanska Hitachi för att leverera elsystemets infrastruktur.

Viktig milstolpe

De två parkerna kommer att ha en total kapacitet på 1,4 gigawatt, och kommer att befinna sig ca 27 kilometer respektive 40 kilometer från kusten vid Leba i den polska delen av Östersjön.

- Detta är ytterligare en viktig milstolpe för dessa vindkraftsprojekt till havs, som kommer att leverera inhemskt producerad förnybar energi till det polska elnätet. Vi ser fram emot att arbeta med Hitachi Energy i Polen och deras lokala underleverantörer för att ta denna konkurrenskraftiga källa av förnybar energi till Polen, säger Michał Kołodziejczyk, landschef för Equinor i Polen.

Det slutgiltiga investeringsbeslutet dröjer

På de två parkerna ska Hitachi ansvara för elsystemets utformning, vilket gäller allt från turbinerna till nätanslutningspunkten.

Hitachi Energy ansvarar också för leveransen av det övergripande kraftledningssystemet, det övergripande telekommunikationsnätet, all högspänningsutrustning vid offshore-transformatorstationen och onshore-transformatorstationen, samt försörjningen av hela onshore-transformatorstationen.

Byggstart beräknas påbörjas 2024 då det slutgiltiga investeringsbeslutet också ska tas, medan parkerna beräknas stå klara 2027.

Källa: Hitachi