Genom ett övertagande av det spanska dotterbolaget vill Siemens Energy få problemen inom förnybar energiverksamhet under kontroll

Siemens dotterbolag Siemens Gamesa har redan sin första stora order i bagaget: 60 enheter ska installeras i havsvindkraftsparken Moray West i Skottland, vilket ger en kapacitet på 882 megawatt där. Foto: Siemens PR

Genom ett övertagande av det spanska dotterbolaget vill Siemens Energy få problemen inom förnybar energiverksamhet under kontroll.

Priset på Dax-koncernen har stigit kraftigt de senaste veckorna. Analytiker ser fortfarande ytterligare potential – om den utlovade vändningen på Gamesa lyckas.

München Sedan börsnoteringen för två år sedan har investerare i Siemens Energy upplevt berg-och-dalbana. Med integrationen av dotterbolaget Siemens Gamesa, som kostade över tre miljarder euro, borde nu mycket bli bättre.

Föga berättigad optimism

- Steget kommer att göra det möjligt att "utnyttja den gemensamma potentialen och bättre utnyttja de möjligheter som finns på energimarknaderna världen över", skrev förvaltningsrådets ordförande Joe Kaeser och vd Christian Bruch i kallelsen till årsstämman i början av februari.

Men är denna optimism berättigad? Siemens Gamesa anses vara ett krisdotterbolag. Problemen inom förnybar energi hade redan från start tyngt den unga Siemens Energy-koncernen.

Efter avknoppningen från Siemens-koncernen steg kursen på Siemens Energy från 22 till 33 euro i början av 2021. Inför allt fler dåliga nyheter från Gamesa sjönk aktien till tio euro ibland. Under tiden var gruppen till och med tvungen att lämna Dax igen. Men riktningen har vänt.