Norsk trio ska bygga vindkraftspark för miljarder

De nuvarande vindkraftverken ligger på Fosen-halvön, Hitra och Snillfjord, i Trøndelags län i den centrala delen av Norge. Kustområdet har några av de bästa förutsättningarna för vindkraftproduktion i hela Europa. När alla sex vindkraftsparker är uppförda kommer de att producera totalt 3,6 terawattimmar förnybar energi varje år. Fosenprojektet är större än den totala nuvarande vindkraftskapaciteten i Norge. Karta: Fosen vind

I ett nytt partnerskap som omfattar både utvecklare, energibolag och en kund ska en landbaserad vindkraftspark på 300 megawatt etableras nordost om Bergen.

Europas största vindkraftsprojekt på land, Fosen, är emellertid fortfarande i riskzonen, trots att alla turbiner har varit i drift länge. Fosen har förklarats olaglig av kommunen på grund av att den stör rennäringen.

Viktig förutsättning för investeringar

- Hydros ambition är att minska utsläppen och ta bort koldioxid från alla våra smältverk i Norge. Det kommer att kräva betydande investeringar i nollutsläppsteknik och ny förnybar energi. Tillgång till förnybar energi är en viktig förutsättning för dessa investeringar, säger Ole Sæter.

En annan viktig förutsättning är dock inte bara grannarnas tysta acceptans. Efter flera år av växande kontrovers kring byggandet av landbaserad vindkraft i Norge lanserade Energidepartementet i våras en ny förordning där kommunernas acceptans krävs innan tillstånd kan ges.

Det nya partnerskapet har ännu inte vågat sätta ett formellt datum för när projektet ska vara i drift. Tills vidare kommer trion under det nya året att föra en dialog med lokalsamhällena i Høyanger och Sunnfjord inför utarbetandet av en miljökonsekvensrapport om Snøheia-projektet.

Inleder samarbete

Men det behövs mer landvind i Norge, konstaterar det nya partnerskapet. |En av de framväxande trenderna inom vindkraftsindustrin är att köpare går in i projekt tidigare och mer direkt. Därmed också en av Norges största i sitt slag, Hydro.

Det framhålls efter att aluminiumproducenten beslutade att gå in i samarbete med projektutvecklaren Zephyr och elbolaget Eviny om projektet Snøheia Industrikraft på runt 300 megawatt.

Vindkraftsparken planeras nära Hydros aluminiumsmältverk i Høyanger nordost om Bergen, där elen ska användas.

Vindparken kommer att bestå av ett 50-tal turbiner. Samtidigt som presentationen av partnerskapet talar för en annan trend, inte minst när det gäller Norge. Nämligen att landvind kräver en hel del argument för att bli populär bland lokalbefolkningen.

Därför betonas också fördelarna som det kommer att medföra. Vilket delvis är en investeringssumma på 3–4 miljarder NOK, vilket i största möjliga utsträckning måste betalas lokalt, bland annat för att det kommer att skydda både lokala jobb och utbudet, för de elpriser som drabbas av norrmän. För det kommer att finnas ett behov av parken, eftersom det blir ett norskt kraftunderskott 2027, framhålls det.

Lokalt stöd behövs

- Det här vindprojektet är unikt eftersom strömmen kommer att levereras till Hydro Høyanger och andra industriföretag i regionen. Hydro Høyanger behöver mer förnybar energi år 2030 för att säkra vår aluminiumproduktion och de 180 jobben i lokalsamhället, säger chefen för primärproduktion på Hydro, Ola Sæter, i ett uttalande.

- Vi vill investera i vindkraftsprojekt på land där det finns lokalt stöd och där elen kan användas för industriella ändamål.

Även om det är Zephyr som kommer att utveckla projektet fram till drift, kommer Eviny och Hydro att vara de långsiktiga ägarna. Den sistnämnda har ett antal projekt på gång i Høyanger, där man förutom ordinarie produktion etablerar ett nytt återvinningssystem samtidigt som man arbetar med ett pilotprojekt inom grön väteproduktion för processen.

 

Källa: Norsk Hydro