Det tysk-danska samarbetet på energiön fortskrider

Elförbindelsen mellan elkabeln på Bornholm och till Tyskland ska upprättas och ägas av 50 Hertz och ingår därför inte i Energinets kostnader. Bild: Energinet Danmark

Tyska 50 Hertz och Energinet har kommit ett steg längre i samarbetet kring elanslutningarna på Bornholms Energiö.

Samarbetet kring elkablar och kraftverk, som ska ge liv åt Energiø Bornholm framskrider och nu har Energinet och den tyska partnern 50 Hertz ingått avtal om bland annat ägande och kostnader, skriver Energinet i ett pressmeddelande.

Transporterar kraft

De två ländernas TSO:er arbetar tillsammans för att ta reda på kostnaderna för anläggningarna och driften av kablarna, som ska transportera kraft från vindkraftsparkerna till havs till Tyskland och ut i Danmark.

Dessutom är Energinet redan i färd med att ta reda på var de stora omvandlarstationerna och elkablarna på land ska placeras, står det i pressmeddelandet.

– Elinstallationer och elkablar är hjärtat i Enerigiø Bornholm och ska se till att Bornholm blir en hotspot för utveckling av grön energi från havsvind i hela Östersjön, säger Hanne Storm Edlefsen, direktör för Energinets arbete med energiöar.

Ägs av 50 Hertz

Elförbindelsen mellan elkabeln på Bornholm och till Tyskland ska upprättas och ägas av 50 Hertz och ingår därför inte i Energinets kostnader.

Energiø Bornholm förväntades initialt kunna leverera 2 gigawatt, men i augusti utökades detta till 3 gigawatt. Enligt de politiska överenskommelserna ska vindkraftverken kunna leverera el senast 2030.

Källa: Energinet