Ørsteds vd öppnar upp om att dela vinster med staten på nya havsbaserade vindkraftsprojekt

Situationen kring de danska vindkraftsparkerna är en bra illustration av de problem som finns över hela världen inom förnybar energi. Energibolag och investerare är redo, men myndighetsgodkännandena saknas. Foto: Ørsted

Om planerna på fyra nya danska vindkraftsparker till havs blir framgångsrika är Mads Nipper öppen för att diskutera vinstdelning med staten.

Han berättade bl.a. att USA och Japan gick med i den danska vindalliansen under klimattoppmötet i Egypten.

– I kampen för att få full fart på produktionen av grön el är Ørsteds vd Mads Nipper öppen för att låta staten få del av vinsten från fyra nya stora havsbaserade vindkraftsparker.

Betydande uppbyggnad

Det meddelade Nipper under klimattoppmötet i Egypten. Här deltog han i en presskonferens om en betydande utbyggnad av det danska havsvindsamarbetet Global Offshore Wind Alliance (GOWA).

Talet om vinstdelning relaterar specifikt till de fyra stora vindkraftsparker till havs som Ørsted nyligen meddelade att företaget kommer att bygga tillsammans med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Mer än fördubbling

Med en total kapacitet på 5,2 gigawatt (GW) kommer parkerna att mer än fördubbla dansk havsvind, och den första kraften kan till och med levereras redan 2027.

De två vindkraftsjättarna vill bygga parkerna utan statligt stöd, men det är svårt att få projekten godkända. Därför öppnar Ørsted-direktören för möjligheten att staten också kan ta del av en eventuell vinst.

– Jag skulle kunna tänka mig att det blir en dialog om det här blir några riktigt bra projekt, kan det bli någon form av vinstdelning med den danska staten? Det kommer vi att förvänta oss, och vi kommer också att engagera oss i det, säger Mads Nipper.

Stor risk

Han understryker samtidigt att han bara är beredd att betala staten om projekten blir framgångsrika.

– Om förväntningen är att det ska bli någon form av förskottsbetalning så kommer det inte att ske. Risken är för stor för det, säger Mads Nipper.

Det är projekt som företagen kommer att bygga genom det så kallade öppna dörrsystemet. Här ansöker man om att få bygga havsvind utan statliga anbud.

Mads Nipper har kallat det "Danmarks ström bästa insatsen för att verkligen påskynda den gröna omställningen.”

Stod i kö

Men en oro har uppstått bland politiker och tjänstemän om huruvida upplägget med öppen dörr är för lukrativt för vindkraftsföretagen. Detta hänger samman med att flera företag i höstas stod i kö för att betala staten 2,8 miljarder danska kronor för att bygga vindkraftsparken Thor utanför Jyllands västkust.

Mads Nipper framhåller dock att risken för det är betydligt större än vad fallet var med Thor.

-Thor är en lågriskmodell. I detta tar vi både utvecklarrisken och kundrisken, säger Mads Nipper.

Bra illustration

Under toppmötet i Egypten har det gång på gång framhållits som ett av de största hindren för den gröna omställningen.

Just därför kan det enligt Ørsted-chefen ha stor betydelse om en framgångsrik modell med öppen dörr lyckas. Inte bara för Danmark, utan även för expansion i andra länder.

Källa: Ørsted