Lägre vindhastigheter belastar Örsted

Hornsea 2 Offshore Wind Farm ligger cirka 89 km (55,3 miles) utanför Yorkshires kust i Nordsjön och intill Hornsea One havsbaserad vindkraftspark. Foto: Hornsea Project 2.

Svaga vindar i föregående period och förseningen av delförsäljningen av den havsbaserade vindkraftsparken Hornsea 2 är de faktorer som ligger bakom ett försvagat resultat i tredje kvartalet för det ledande danska energibolaget Örsted.

– I kvartalet är havsbaserad vindverksamhet inte riktigt där vi skulle vilja vara på grund av de låga vindhastigheterna. Det innebär också att vi måste inhandla till mycket höga prisnivåer. Det kostar en hel del, säger Daniel Lerup, Örsteds finanschef i en kommentar.

Högre än förra året

Vindhastigheterna var i genomsnitt 7,7 meter per sekund (m/s), vilket var högre än samma kvartal förra året, men lägre än den förväntade vindhastigheten på 8,4 m/s.

Detta, uppskattar Örsted, har tyngt rörelseresultatet med cirka 800 miljoner DKK, medan nuvarande redovisningspraxis, som säger att så kallad "ineffektiv säkring" måste bokas i kvartalet, har kostat omkring 1,2 miljarder DKK.

Orsakade förluster

Under tredje kvartalet redovisade offshoredivisionen ett rörelseresultat, EBITDA, på 9 652 miljoner DKK. Men om man tittar på resultatet från den underliggande verksamheten så landade den posten på 467 miljoner DKK.

– Det finns två effekter – den ena är lägre volymer än vad vi hade räknat med när vi gick in i året. Dessutom har vi de redovisningsmässiga effekterna av de mycket höga energipriserna. Det är inte något som påverkar kassaflödena, men det är på grund av proxysäkringen som kommer att göra, att vi där måste ta några förluster på förhand. De positiva effekterna får vi först senare, säger Daniel Lerup.

Örsted – och andra energibolag – säkrar energipriser långt in i framtiden genom så kallade proxysäkringar, då man inte direkt kan prissäkra råvaran. Så länge normala prisnivåer och volatilitet är inblandade är effekten av säkring vanligtvis begränsad.