Danmarks största vindkraftspark till havs, Thor, leveransklar 2027

RWE har valt hamnen i Thorsminde för att driva och underhålla vindkraftsparken Thor till havs därifrån. En motsvarande avsiktsförklaring har nu undertecknats. Med en planerad kapacitet på cirka 1 000 megawatt (MW) kommer Thor att bli Danmarks hittills största vindkraftspark till havs. Den kommer att uppföras utanför Danmarks västkust, cirka 22 kilometer från hamnen i Thorsminde. Den danska hamnen erbjuder både den kortaste sjövägen och den snabbaste flygvägen till vindkraftsparken till havs. Efter sin fulla driftsättning, som är planerad till senast 2027, kommer Thor att kunna generera tillräckligt med grön el för att täcka den årliga förbrukningen för över en miljon danska hushåll. Foto: RWE, Kredit: Ole Mortensen

RWE fortsätter att gå vidare med bygget av sin danska vindkraftspark Thor till havs. Energibolaget har nu valt ut leverantörer för kraftöverföringssystemet och ingått tidiga byggavtal med dem.

RWE kommer att bygga vindkraftsparken Thor, som ska vara i drift senast 2027, cirka 22 kilometer från Thorsminde utanför Jyllands västkust. Med en planerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) blir Thor Danmarks hittills största vindkraftspark till havs. För att ansluta vindkraftsparken till det danska elnätet kommer RWE att bygga två nya transformatorstationer – en till havs och en på land.

Siemens Energy har tilldelats kontraktet som den föredragna leverantören för planering, konstruktion och installation av högspänningsstationen på land. Arbetet ska utföras från företagets offshore kompetenscenter i Ballerup, Danmark. Siemens Energy kommer att påbörja projekteringsarbetet på platsen för den landbaserade transformatorstationen i Lemvigs kommun, följt av upphandling av huvudutrustningen och inlämning av tillståndsansökningarna. RWE utgår från att byggarbeten på plats kan starta våren 2023.

 Framgångsrika levereranser

HSM Offshore Energy valdes i sin tur som den föredragna leverantören för design, upphandling, konstruktion, installation och driftsättning av offshore högspänningstransformatorstationen och dess mantelfundament.

Företaget har tillsammans med sin tekniska underleverantör Iv-Offshore & Energy redan framgångsrikt levererat flera offshore-transformatorstationer åt Energinet i danska Nordsjön. För RWE:s Thor-transformatorstation och dess grund utvecklade HSM Offshore Energy en högeffektiv design som syftar till att minska användningen av konstruktionsstål och den energi som krävs vid tillverkningen. Installationen av jackfundamentet på ett vattendjup på upp till 27 meter och byggandet av transformatorstationen förväntas ske 2025, med idrifttagning planerad till 2026.

Thor-projektet kommer att bidra till RWE:s mål att öka den globala havsbaserade vindkraftskapaciteten från 3 000 till 8 000 megawatt (3/8 GW) till 2030.