GE drabbas av en förlust på 3,7 miljarder dollar i vindkraftsdivisionen

GE:s intäkter minskade med 15 procent till 3,6 miljarder dollar i divisionen vindkraftverk, men branschen är egentligen på en tillväxtkurs över hela världen. Enligt Global Wind Energy Council (GWEC) skedde en ökning med över 93 gigawatt i nyinstallerad kapacitet runt om i världen 2020. Ledande länder inom vindenergiområdet är Kina, USA och Tyskland. Foto: GE

Under tredje kvartalet sjönk orderingången med 43 procent i divisionen till 3,7 miljarder dollar till följd av ett svårt jämförelseunderlag inom havsvind jämfört med året innan.

Den amerikanska industrikoncernen General Electrics division förnybar energi, Renewable Energy, som omfattar försäljning och produktion av vindkraftverk, gör en betydligt större förlust än väntat under tredje kvartalet.

Högre garantiåtaganden

Den nedslående utvecklingen gör också att bolaget nu räknar med en förlust på cirka 2 miljarder dollar i division Renewable Energy, vilket främst beror på högre garantiåtaganden än förväntat, inflation och lägre efterfrågan.

Nedgången kompenseras dock delvis av tillväxt inom tjänster och inom nätverkslösningar.

Ökad selektivitet

Intäkterna har också minskat med 15 procent och 10 procent organiskt till 3,6 miljarder dollar i divisionen, vilket tillskrivs lägre amerikanska volymer inom landbaserad vindkraft till följd av PTC-systemets bortgång och ökad selektivitet.

Enligt General Electric kompenseras detta delvis också av prisförbättringar och en organisk tjänstetillväxt på 40 procent.

Segmentets resultat har försämrats avsevärt till en förlust på 934 miljoner dollar från en förlust på 151 miljoner dollar under samma period förra året. Här väntade analytiker tillfrågade av Bloomberg News en förlust på 452,6 miljoner. dollar.

Nettoinflationstryck över alla affärsenheter

Detta innebär att segmentsmarginalen har sjunkit med 2240 räntepunkter till minus 26,0 procent, vilket främst beror på en högre garantikostnad på 0,5 miljarder dollar och relaterade reserver samt lägre amerikanska volymer i landbaserad vindkraft och nettoinflationstryck över alla affärsenheter.

General Electric planerar att initiera ett omstruktureringsprogram över sina GE Vernova-verksamheter, främst inom Renewable Energy, som förväntas leverera 0,5 miljarder dollar i årliga besparingar.

Källa: GE