Priser och byråkrati hämmar amerikanska offshoreambitioner

New Jersey vindpark vid delstatens kust. Foto: Wikipedia Common, kredit: TruffShuff - Flickr

USA har ett mål på 30 gigawatt havsvind till 2030, men detta kan vara svårt att uppnå eftersom projektutvecklingen hämmas av höga hyror och byråkrati på områden utanför USA:s kust.

Den amerikanska regeringen under ledning av president Biden har ett mål att nå en total installerad havsbaserad vindkapacitet på 30 gigawatt (GW) till 2030 - mer än en 30-faldig ökning från nuvarande nivå. Och förvaltningen har avsatt ett historiskt stort belopp för investeringarna.

- Ambitionerna kan dock bli svåra att uppnå eftersom projektutvecklingen hämmas av byråkrati och höga hyrespriser, skriver Financial Times som citerar Molly Morris, offshore-chef på norska Equinor i USA.

Dämpad entusiasm

Hon poängterar att få tillstånd är en besvärlig flaskhals och om de nuvarande planerade projekten inte godkänns kan det dämpa entusiasmen för vidare utveckling.

En annan är de höga priserna för att få rätten att utveckla projekten. Senast inbringade en budrunda för projekt vid kusten utanför New York och New Jersey hela 4,4 miljarder dollar till den federala regeringen, som kommer att dra ut kapital ur projektet. I det sammanhang hoppade Ørsted och Equinor ur processen.

-Jag tror inte att det är hälsosamt att ha dessa superhöga hyrespriser. Just nu går pengarna bara in, men de gynnar inte nödvändigtvis kunderna som i slutändan måste köpa energin, kommenterar Mark Mitchell, direktör för energibolaget Dominion, som utvecklar en vindkraftpark till havs utanför Virginias kust.