Storbritanniens regering bekräftar pristak på förnybar energi

Parliament Square i London dekorerad med flaggor från Storbritanniens få återstående ännu beroende territorier. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Spielvogel

Förnybart energiprojekt utan så kallad CfD och kärnkraft kommer att drabbas av det vinsttak som den brittiska regeringen nu kommer att införa.

En CFD (contract for difference) är en populär finansiell derivatprodukt som gör det möjligt för investerare att handla på prisförändringar på olika finansiella tillgångar. Ett CFD-kontrakt är helt en överenskommelse att betala skillnaden mellan öppnings och stängningspriset på en underliggande tillgång.

Ett tillfälligt omsättningstak

Elpriserna har skjutit i höjden i hela Europa och trots Storbritanniens önskan att inte vara en del av EU-gemenskapen har det inte varit möjligt att undvika att energipriserna skjuter i höjden.

Därför har myndigheterna också brottats med åtgärder som kan hjälpa omständigheterna och en av dessa blir ett tillfälligt omsättningstak på förnybar energi och kärnkraft. Pristaket har fått namnet "Cost-Plus-Revenue Limit", och enligt myndigheterna kommer det att leda till att konsumenterna sparar miljarder pund.

Ett ”bredare paket”

Pristaket ska ses som en del av det bredare paketet, The Energy Prices Bill, som premiärminister Liz Truss tillkännagav förra månaden, som också inkluderade ett pristak på det genomsnittliga hushållets energiräkningar.

Idén om pristaket föddes ur det faktum att elpriset gynnas av de höga gaspriserna, eftersom gas vanligtvis sätts agendan för prisbildningen på el.

– Elproducenter med låga koldioxidutsläpp gynnas därför av onormalt höga priser, samtidigt som konsumenterna får betala betydligt mer för energi från förnybar energi och kärnkraft, även om de ofta kostar mindre att producera, säger BEIS, avdelningen för näringsliv, energi och industristrategi.

Inget konkret ännu

Beslutet att införa ett pristak ligger nära planerna i EU, där ett tak på 180 euro per megawattimmar ska införas. Hittills har det inte kommit något konkret från de brittiska myndigheterna om vad prisgränsen blir.

Som utgångspunkt kommer pristaket att gälla för förnybara energiprojekt som inte får CfD-stöd i England och Wales, men taket bör kunna utsträckas till både Nordirland och Skottland.

- Företag och konsumenter över hela Storbritannien bör betala ett rimligt pris för energi. Med priserna stigande som ett resultat av Putins avskyvärda invasion av Ukraina, vidtar regeringen snabba och beslutsamma åtgärder. Vi har arbetat med energiproducenter för att hitta en lösning som säkerställer att konsumenterna inte betalar betydligt mer för el producerad från förnybar energi och kärnkraft, säger Storbritanniens energiminister Jacob Rees-Mogg, som fortsätter:

- Det är därför vi idag har gått in med exceptionella krafter som inte bara kommer att säkerställa att livsviktigt stöd når hushåll och företag i vinter, utan kommer också att förvandla Storbritannien till en nation som erbjuder säker, prisvärd och rimligt prissatt hemodlad energi för alla.

Skadar inte branschen

Energibolaget SSE är inte direkt negativ i sitt svar på pristaket i Storbritannien, men bolaget vädjar om att det införs på ett sätt som inte skadar branschen.

- Alla intäktstak måste sättas på en nivå som inte avskräcker betydande investeringar i Storbritanniens förnybara energisektor och bör därför vara jämförbara med andra länder, särskilt med tanke på taket på 180 € som implementerats av EU. När allt kommer omkring är den viktigaste lärdomen av den nuvarande energikrisen demonstrerar behovet av att stärka vårt energiförsvar på hemmaplan, säger en talesperson från SSE i ett uttalande.

Dessutom betonas att taket inte får påverka utbudet negativt under vintern. Här föreslår SSE att vattenkraften undantas då det är en flexibel energiteknik som kan ge avlastning när behovet är som störst.

- Vi kommer nu att samarbeta med regeringen om detaljerna i policyn för att säkerställa att den uppfyller sitt mål att ta itu med extraordinära överskott utan att kasta bort Storbritanniens globala ledarskap inom investeringar i förnybar energi, skriver SSE.

Väcker tysk oro

Tyska energijätten RWE visar dock oro över pristaket. Det bygger både på rädsla för att det ska störa framtida investerare, men också på att det kommer att ha en störande effekt på grossistmarknaden.

- Ett tak är en de facto "oväntad skatt" på energikällor med låga koldioxidutsläpp, som, om de inte utformas och implementeras på rätt sätt, kan det få allvarliga negativa konsekvenser när det gäller investeringar i den förnybara och bredare energimarknaden och därmed för energiomställningen, säger styrelseordföranden för RWE UK Tom Glover.

RWE föreslår i stället att den brittiska regeringen vänder blicken mot frivilliga kontrakt (CfD) som en mer effektiv och investerarvänlig mekanism om målet är att skilja elpriset från marginalgaspriset.

Källa: Storbritanniens regeringen