Vindenergibolaget Exilion satsar på ytterligare expansion som stöder finländsk energisuveränitet

Bolaget Exilion äger mer än 475 megawatt utvecklingsprojekt. Det finns åtta utvecklingsprojekt i olika delar av Finland. Foto: Exilion

Finländska utvecklaren Exilion bygger två nya vindkraftparker för att bidra till energioberoende i Finland, säger företagets investeringschef Pasi Valasjärvi.

Finland förväntas bli självförsörjande på energi inom två år genom ökad inhemsk produktion, särskilt inom kärnkraft och vindkraft.

Exilion Tuuli Ky, ett vindkraftföretag som ägs av finländska Statens Pensionsfond (VER) och Veritas pensionsförsäkring, startar bygget av två nya vindkraftparker i norra Finland. Det totala värdet av investeringen är 130 miljoner euro.

Satsning på förnybar energi

De två nya vindkraftparkerna Exilion Tuuli Ky kommer att ligga i Ii kommun i norra Österbotten, med en sammanlagd kapacitet på 100 megawatt (MW).

Exilion Tuulis investeringschef Pasi Valasjärvi understryker att med tanke på den rådande energisituationen är det ytterst viktigt att öka Finlands energioberoende.

-Vi ansåg att det var oerhört viktigt att öka satsningen på förnybar energi i Finland i den rådande energisituationen. Vindparkerna Isokangas och Palokangas kommer att spela sin roll för att säkerställa elens tillräcklighet och dess självförsörjande produktion i Finland, säger Valasjärvi i ett uttalande.

Finland förväntas bli självförsörjande på energi inom två år genom förhöjningen av den inhemska produktionen, särskilt inom kärnkraft och vindkraft.

Rysk energi

Enligt beräkningar gjorda av Statistikcentralen och Naturresurserna importerade det nordiska landet 34 procent av sin energi från Ryssland 2021.

Tillsammans kommer de två nya gårdarna att bestå av 17 vindkraftverk som beräknas generera 320 000 megawattimmar per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för 130 000 tvårumslägenheter, som Exilion uttrycker det.

Byggnadsarbetet kommer att påbörjas med vägbyggen senare i år, med installation av turbiner planerad till sommaren 2024 och idrifttagning planerad till början av 2025.