Analytiker sänker orderprognosen för Vestas efter få antal turbinkontrakt i år

Vestas nya EnVentus-plattform lanseras med två varianter: V150-5,6 megawatt för medel- till höga vindhastigheter och V162-5,6 megawatt för låga till medelvindhastigheter. Foto: Vestas

- En svag orderingång under tredje kvartalet, säger Sydbanks aktieanalyschef om Vestas, vilket också gör att han sänker uppskattningen för orderingången för hela 2022.

En stor brasiliansk order på fredagen förändrar dock inte bilden av svag orderingång hos Vestas under tredje kvartalet.

Brasiliansk order spelar en viss roll

Bedömningen görs av aktieanalyschefen Jacob Pedersen från Sydbank, som utifrån utvecklingen sänker sina förväntningar på årets totala orderingång hos vindkrafttillverkaren.

Kvartalet erbjöd endast nio landbaserade vindorder på totalt 1 238 megawatt, men dessutom räknar Sydbank med "oannonserade" order på ca 500 megawatt, vilket i förekommande fall kommer att bringa den totala orderingången till c 1750 megawatt i kvartalet.

Utan den stora brasilianska ordern på 540 megawatt hade kvartalets orderingång varit den svagaste sedan tredje kvartalet 2014 sett till annonserad orderingång.

- Det säger mycket om den nuvarande svagheten. Nödvändiga prisökningar är tveklöst fortfarande orsaken, men gröna politiska ambitioner och höga elpriser bör lyfta orderingången massivt framöver, skriver Jacob Pedersen i en notis.

Trots köprekommendation

Här sänker han uppskattningen för hela årets orderingång inom landbaserad vindverksamhet till nu 10 500 megawatt från tidigare 12 000 megawatt.

Det vidhåller Sydbank trots en köprekommendation på Vestas-aktien.

- Vestas levererar ett stort underskott i år, men attraktiva tillväxtutsikter och försäljningsprishöjningarna kommer att bana väg för betydande resultatförbättringar redan från 2023, understryker Jakob Pedersen.

Källa: Sydbank