En dansk politisk majoritet vill påskynda Energiöns anbudsförfarande i Nordsjön

Nederländerna, Tyskland och Danmark undersöker nu om en gigantisk konstgjord ö på Doggerbanke mitt i Nordsjön kan göra framtida utveckling av vindenergi bättre och billigare. Illustration: Danska Energimyndigheten

En dansk politisk majoritet har kommit överens om stramare ramar för Energiö Nordsjö, där upphandlingen kan inledas under våren 2023.

- Fokus ska riktas på ansvar och hållbarhet både i byggskedet och när det gäller Energiöns drift.

Stärker Danmarks position

- Energiön kommer att stärka vår position som en grön supermakt inom havsbaserad vindkraft. Vi säkerställer framtidens gröna energiförsörjning för uttag och gröna bränslen. Och det räcker inte med att vi bygger världens första energiö, vi insisterar också på att höja ribban för att bygget ska ske på ett ansvarsfullt sätt – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Som ett föregångsland tar Danmark 360 graders ansvar. Ön ska etableras under goda arbetsförhållanden och med hänsyn till miljön, och vi säkerställer ansvarsfullt privat delägarskap av den viktiga kritiska infrastrukturtillgång som energiön kommer att bli, säger Dan Jørgensen, Danmarks minister för Klimat, energi och försörjning i ett meddelande om Nordsjöns Energiö.

Projektet, ”Energiø North Sea,” är för närvarande den största av två danska energiöar, som tillsammans kommer att bidra till att säkra ny grön energi från havsbaserade vindkraftverk för miljontals hushåll, men inte bara i Danmark, utan i hela Europa.

Minst 50 kilometer utanför kusten

Den konstgjorda ön i Nordsjön ska ligga 80–100 kilometer från Jyllands västkust, och de omgivande vindkraftparkerna till havs ska ligga minst 50 kilometer från kusten. Ön kommer att inrymma eltekniska anläggningar för att man ska kunna transportera elkraft från vindkraftverken till havs till elnätet.

Det ställs krav på att en privat part ska kunna bevisa att energiön uppfyller kraven i EU:s taxonomi för hållbara ekonomiska investeringar. Med utgångspunkt i taxonomiförordningen arbetar man också med att ställa ytterligare krav på hållbarheten för de material som ska användas.

Flexibelt ökoncept

Det slutgiltiga anbudsmaterialet kommer också att ställa krav på danska löner och arbetsvillkor under byggskedet, elev- och lärlingsplatser samt ordentliga boendevillkor för de anställda.

Det fortsatta arbetet med öns affärsmodell och tekniska koncept kommer att fokusera på ett flexibelt ökoncept, som ger möjlighet att kombinera en uppdämd ö med elöverföring och energiomvandling på plattformar eller i havsbaserade vindkraftverk runt ön.

Slutligen kommer energiön att erbjudas som ett så kallat funktionserbjudande, vilket bl.a. ställer krav på energiöns tekniska funktionalitet.

Källa: Danmarks Klimat-, energi- och försörjningsdepartement