Internationella mässan ”WindEnergy Hamburg” ställer krav till Europas beslutsfattare

I år kompletteras vindenergimässan med en parallell H2EXPO & CONFERENCE för att också ge plats åt den snabbt växande efterfrågan på grön vätgas. Foto: WindEnergy Hamburg

Den internationella onshore- och offshoreindustrin möts just nu och fram till 30 september på mässan WindEnergy Hamburg.

Med över 1 400 utställare från 37 nationer erbjuder världens ledande mässa för utställande företag och fackbesökare äntligen den välbehövliga plattformen för dialog mellan politiker, energileverantörer, projektutvecklare, anläggningstillverkare och leverantörer.

I år kompletteras vindenergimässan med en parallell H2EXPO & CONFERENCE för att också ge plats åt den snabbt växande efterfrågan på grön vätgas. Som en del av den inledande presskonferensen formulerade de ledande föreningarna inom vindenergiindustrin så kallade "Hamburg-deklarationen" som yrkar på brådskande beslut från den tyska regeringens sida när det gäller lösning av den aktuella energi- och klimatkrisen.

Snabba åtgärder

Bernd Aufderheide, VD för Hamburg Messe und Congress, öppnade presskonferensen WindEnergy Hamburg och H2EXPO & CONFERENCE med en vädjan:

-Vi behöver drivkraft och perspektiv för snabbast möjliga expansion av vind- och vätegasekonomin.

- Världen har förändrats avsevärt i många områden. Störda försörjningskedjor, Rysslands krig i Ukraina, konsekvenserna av energikrisen och de ökande effekterna av klimatförändringarna gör det klart att vi måste agera. Under mottot 'Det är dags att sätta klimatet först' och med vårt breda utbud av utställningar och evenemang ger vi hela branschen ett ramverk och en plats att mötas, utbyta idéer och arbeta med lösningar.

Snabb marknadsutveckling

Vid starten av WindEnergy Hamburg och H2EXPO & CONFERENCE nyligen presenterade de ledande föreningarna inom vindenergi-industrin "Hamburg Declaration on Responsing to the Energy and Climate Crisis". Panelen bestod av representanter från Global Wind Energy Council GWEC, den europeiska branschorganisationen WindEurope, German Wind Energy Association (BWE) och den tyska mekaniska och anläggningstekniska föreningen VDMA Power Systems.

Även den tvärvetenskapliga Renewable Hydrogen Coalition stödjer initiativet. Den snabba marknadsutvecklingen visar på ett akut behov av omedelbara åtgärder

Ben Backwell, VD GWEC, sammanfattade först de senaste händelserika åren:

-Vid det senaste digitala WindEnergy Hamburg var vi fortfarande i färd med att förstå effekterna av den globala pandemin. Det vi har lärt oss som representanter för vindindustrin är att vi är anmärkningsvärt motståndskraftiga – vi har sett 2021 och 2022, de två bästa åren för antalet installationer, sade Backwell.

Fyrdubbling

Björn Spiegel, vice ordförande för BWE, beskrev utmaningarna och möjligheterna för branschen:

- Under de senaste fem åren har vi byggt i genomsnitt 2,4 gigawatt vindkraft på land och 1,4 GW vindkraft till havs. Det vi behöver nu är 10 gigawatt på land och 2,8 gigawatt till havs varje år.

Det innebär en fyrdubbling av landbaserad vindkraft och en fördubbling av havsbaserad vindkraft.

Hela värdekedjan

För att kunna nå dessa expansionsmål krävs hela värdekedjan inklusive leverantörsindustrin. Verkställande direktören för VDMA Power Systems, Dr. Dennis Rendschmidt förklarade:

- Kostnadsbesparande konkurrens, otillräcklig marknadsdynamik och problem i leveranskedjorna har lett till en trend som försvagar Europa som vindindustriläge. Enbart politiska expansionsmål räcker inte för att lösa problemen.

Ben Backwell tog upp denna idé och tillade:

- För att kunna påskynda expansionen och släppa lös vindenergins verkliga kraft, måste regeringar omedelbart effektivisera planerings- och snabba på tillståndsprocesser, förbättra nätinfrastrukturen och vidareutveckla elmarknaderna.

Huvudpunkter i Hamburgdeklarationen

Enligt Ben Backwell bör vindenergi och andra förnybara energikällor och energikällor som grön vätgas stå i centrum för politiska beslut för att man ska kunna skapa ett tillförlitligt, långsiktigt perspektiv för kontinuerlig expansion.

- Endast tydliga och ambitiösa politiska program för den långsiktiga expansionen av vindenergi och andra former av förnybar energi under de kommande tio åren och därefter kan bidra till att anpassa energi- och klimatpolitiska mål till marknadskrafterna.

Förenkla och minska byråkratin”

Sven Utermöhlen, ordförande för WindEurope och VD Offshore Wind för RWE Renewables, betonade vikten av att förenkla och minska byråkratin i godkännandeförfarandena för vindenergiprojekt och driva på digitaliseringen av samtliga godkännanden:

- Att accelerera utbyggnaden av förnybar energi är ett viktigt svar på den nuvarande energikrisen. Vindenergi är ren, konkurrenskraftig, snabbt utplacerbar och skalbar, vare sig det är på land eller till havs. Utbyggnaden av vindkraft måste drivas framåt snabbt, och den globala leveranskedjan måste kunna leverera. Det också en fråga om nätplanering, investeringar och utbyggnad av infrastrukturen, sammanfattar WindEuropas ordförande, Sven Utermöhlen.

Källa: Messe Hamburg