EU tillkännager färdplan för ny energimarknad under det nya året

Mot bakgrund av konflikten i Ukraina upplever energimarknaderna en aldrig tidigare skådad prisutveckling. I denna turbulenta tid fortsätter EEX och ECC att säkerställa stabiliteten i handel och clearing för alla noterade energi- och råvarukontrakt. Foto: EEX media

Redan innan nya löv dyker upp på träden kommer en eventuell färdplan för grundläggande reformer av den europeiska elmarknaden med stor sannolikhet att se dagens ljus.

Marknaden måste uppdateras för att omfatta "de nuvarande utmaningarna", säger energikommissionären till EnergiWatch.

Rakt besked

Efter ett rakt besked från toppen av EU-kommissionen är nu rapporterna att vi inte är långt in på det nya året innan färdplanen för en grundläggande reform av EU:s elmarknad är klar.

Det säger energikommissionären vid EU-kommissionen, Kadri Simson, till EnergiWatch.

– Det råder enighet om att vi ska vara redo att presentera vårt förslag i början av nästa år, säger Kadri Simson, som utvecklar:

- Vi lägger bara ett förslag baserat på en grundlig analys så att vi kan behålla alla fördelar som det nuvarande marknadssystemet har gett, men vi kommer att få det uppdaterat så att det även inkluderar de aktuella utmaningarna, där mer uppmärksamhet kommer att ägnas åt vårt elbehov, som måste täckas av hållbar energi.”

Kommissionären binder sig själv till att marknadsreformen i efterhand kommer att behöva hanteras av resten av EU-systemet

Ger inte konsumenterna "rättvisa"

Översynen av den europeiska energimarknaden såg dagens ljus först nyligen, när kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, med en energikris som bakgrund, tillkännagav planerna på "en djupgående och omfattande reform av marknaden för el.

- Den nuvarande utformningen av elmarknaden - baserad på meriter - gör inte konsumenterna rättvisa längre", konstaterade von der Leyen.

Tillkännagivandet kom som en del av kommissionens ordförandes årliga State of The European Union-tal. En timslång kavalkad av visioner och planer, som betonade det fokus som just nu riktas mot energiförsörjningen i EU-systemet.

Hur sätts elpriserna i EU?

En reform av den europeiska elmarknaden skulle kunna revidera den så kallade merit order-mekanismen, som bestämmer elpriserna.

Enligt det systemet används de billigaste kraftverken först för att mata in i nätet, och i stigande ordning kommer de dyra sist.

Elpriserna sätts dock utifrån marginalkostnaderna för de dyraste kraftverken.

För närvarande är dessa dyra kraftverk de som använder gas, som har stigit kraftigt i pris på grund av minskade leveranser från Ryssland.

Detta orsakar oproportionalitet, särskilt i länder som till stor del producerar energi från billiga förnybara energikällor, på grund av skillnaden mellan de faktiska kostnaderna för energiproduktion kontra det pris konsumenterna betalar.