Nextera investerar mellan 85–95 miljarder dollar i grön omställning

Nexteras andra stora dotterbolag är Nextera Energy Resources. Bolaget har också byggt ett stort antal stora sol- och vindprojekt, både inom produktion av el och ifråga om lagring. Bild: Nextera

Investeringarna ska säkra Nextera en ännu större andel av 2000 miljarder dollar stor marknadsmöjlighet för grön energi i USA.

- Ett av USA:s ledande företag inom grön energi, Nextera, kommer att investera ytterligare 85–95 miljarder dollar under perioden fram till 2025 i omställningen bort från fossila bränslen, meddelade Recharge News.

Investeringarna ska säkra Nextera en ännu större andel av 2000 miljarder dollar stor marknadsmöjlighet för grön energi i USA.

Stängde koleldade verk

Investeringarna på 85–95 miljarder dollar måste gå till både lagring av energi och till projekt för produktion av vind- och solenergi.

Nextera äger Florida Power & Light, FPL, som är det elbolag med flest kunder i USA, och som 2020 stängde sitt sista koleldade kraftverk. I stället har FPL bland annat satsat på solenergi och tagit världens största solcellsdrivna batteri på 409 megawatt i drift senast 2021.

Nextera Energy Resources har dock valt att inte investera i havsbaserad vindkraft, då den tidigare vd:n Jim Robo beskrev det som "dålig affär" och "riktigt dyrt" att utveckla projekt.