Eurowind fruktar att megastora vindparker sänker det folkliga stödet

Byggnation av en megastor vindpark vid tyska autobahn nr. A44. n. Foto: RWE

Det har blivit betydligt dyrare att bygga solcellparker de senaste två åren. Därför är det enligt ledande utvecklare inte längre lönsamt att bygga mindre parker, och man befarar att detta kan förstöra det folkliga stödet för grön energi.

Det blir betydligt dyrare för byggherrar att bygga förnybar energi exempelvis i Danmark, efter att de själva måste betala för att vara anslutna till elnätet från nyår. Detta innebär att utvecklare skrotar solenergiprojekt som inte längre är lönsamma eller flyttar dem utomlands där ekonomin är bättre.

Kan förstöras

De ökade kostnaderna kan dock också bidra till att det folkliga stödet för förnybar energi fullständigt förstörs, tror Eurowind Energy, som är en av Europas största utvecklare.

– Politikerna vill gärna ha den lokala förankringen, men de har nu effektivt tagit bort möjligheten till det, säger samhällschef Joachim Steenstrup.

Kostnaden för att ansluta till nätet gör, i kombination med kraftiga prisökningar för själva solpanelerna, att det är mest kommersiellt meningsfullt att bygga större parker som är anslutna direkt till högspänningsnätet.

- Kommersiellt har det blivit betydligt mindre attraktivt med anläggningar under 50 eller till och med 75 megawatt (MW). Ja, kanske till och med omöjligt, säger Joachim Steenstrup.

Inte precis små saker.

För att sätta det i perspektiv skulle 50 megawatt ha varit Danmarks största solcellpark fram till för sex år sedan och kunna producera el till cirka 10 000 hushåll.

Och eftersom de kostnader som regeringen ålagt sammanfaller med att priset på solceller har ökat med runt 25 procent på grund av ökade frakt- och råvarukostnader. sedan förra året innebär det nu att en lönsam solcellpark enligt Eurowind Energy kräver minst en investering i storleksordningen en halv miljard. DKK

- Så det är knappast något man bara skrapar ihop i samlingssalen. Så vi kommer inte att se en park med några vindkraftverk eller hektar solceller som drivs av lokalbefolkningen eller en förening längre, säger Public Affairs-chefen.

Kan byta fokus

För Danmarks stora kommersiella utvecklare betyder det inte så mycket. De har kapital att byta fokus och i stället bygga stora parker. Efter antagandet av den så kallade producentbetalningen, som landets exploatörer räknar med kommer att öka etableringskostnaderna för solparker med cirka 25 procent, har Eurowind Energy sågat bort sin pipeline och ställt in solenergiprojekt på totalt 300 megawatt.

Enligt Joachim Steenstrup bestod de övergivna projekten främst av mindre parker. Han är dock oroad över att frånvaron av de små parkerna kan skapa motstånd mot förnybar energi på sikt.

Källa: Eurowind