Maersks vd öppnar för investeringar i vind- och solenergi 

Sedan 2019 har Maersk Supply Service utvecklat ett innovativt koncept för installation av vindkraftverk till havs, med hjälp av en ny design för ett vindinstallationsfartyg. Bild: Maersk Supply Service

Företaget överväger att investera direkt i solenergi- och vindkraftsparker för att ge tillräckligt med bränsle.

– En del av Mærsks vinst, som i år ska bli bolagets största, kan i framtiden gå till investeringar i vind- och solenergi, säger vd Søren Skou till Børsen.

Brist på grönt bränsle

Det primära skälet är att kunna skaffa tillräckligt med bränsle till koncernens fartyg, och eftersom det i dagsläget inte är möjligt att få tillräckligt med grönt bränsle för sjöfartsnäringen kan det innebära att Mærsk själv kommer att behöva investera i denna typ av energikällor.

- Du kommer förmodligen att se A.P. Møller Maersk investerar direkt i sådana projekt för att få i gång dem. Annars kommer det inte att hända, säger VD:n.

Långsiktiga mål

Koncernen omsätter 11–12 miljoner ton bränsle på sina fartyg varje år och har sedan 2018 arbetat med långsiktiga mål för att minska utsläppen. Nu har Mærsk-ledningen ett huvudmål, nämligen att göra koncernen CO2-neutral till 2040.

Källa: Maersk