En stor vindkraftpark till havs planeras för Nordsjön

Storskaliga vindkraftsparker till havs vid Sørlige Nordsjø II (SN2) kommer att leverera förnybar energi till Norge och potentiellt Europa, och bidra till att vidareutveckla Nordsjön som en havsbaserad energinav och skapa nya industriella möjligheter för Norge som energination. Foto: Equinor

En storskalig havsbaserad vindkraftpark planeras för havsområdet söder om Norge.

Projektet omfattar RWE Renewables, Equinor och Hydro REIN, som har undertecknat ett samförståndsavtal med Windport AS.

Nödvändig hamnutrustning

Windport AS är ett dotterbolag till det marina industriföretaget Global Ocean Technology, vars uppgift är att skaffa nödvändig hamnutrustning för byggandet av själva vindkraftparken Sørlige Nordsjø II.

Enligt avtalet ska parterna dela information om dessa hamnanläggningars lämplighet för industriellt bruk.

– Den norska regeringen har satt som mål att bygga 30 gigawatt starka vindkraft till havs till 2040. Nordsjön är en av världens blåsigaste regioner, så en storskalig havsbaserad vindkraftpark som Sørlige Nordsjø II är nyckeln till att utöka regionens energiproduktion och skapa nya industriella möjligheter, säger Equinors Arne Eik, som arbetar som Sørlige Nordsjø II:s projektledare.

Windport AS:s VD, Øystein Sunde Pedersen, konstaterar att den havsbaserade vindkraftparken som planeras för Sørlige Nordsjø II är en stor affärsmöjlighet för södra Norge.

Hybridprojekt

Norska regeringen har meddelat att den första fasen av Sørlige Nordsjø II kommer att auktioneras ut 2023. Vinnaren av auktionen får möjlighet att bygga en vindkraftpark på 1,5 gigawatt vars el sedan kommer att levereras till Norges fastland.

Den andra etappen av SN2 skulle också vara ett hybridprojekt på 1,5 gigawatt, som, när det väl realiserats, skulle leverera el inte bara till Norge utan även till resten av Europa.

Källa: PowerEngineering International