Ny vindkraftspark i finländska Malax igång – producerar el till 18 000 hushåll

Takanebackens vindpark är belägen i Österbotten i Malax kommun. Byggnadsarbetet har startade under sommaren 2021.Inom projektområdet byggdes fem Nordex N163 5,7 megawatt-stora vindkraftverk, av senaste modell. Grunderna till alla fem kraftverken är gjutna. Elen som produceras av vindkraftsparken tas via en jordkabel till Brändskogens transformatorstation, där den ansluts till det finländska stamnätet. Foto: Energiequelle.se

Bygget av vindkraftsparken inleddes sommaren 2021 och nu är parken klar att tas i bruk. Som bäst pågår testning av vindkraftverken och system. Man räknar med att parken ska vara i produktion under hösten 2022.

Takanebackens vindkraftspark i Malax har producerat sin första energi.

– Byggandet av vindkraftssparken har framskridit enligt plan och projektet har inte försenats trots att världsläget har påverkat många byggprojekt, säger Atte Lohman på Energiequelle i ett pressmeddelande, som citeras av nyhetssajten Svenska Yle.

Stort behov av energi

De fem vindkraftverken som har byggts på området ska när de är klara producera energi som fyller 18 000 hushålls behov.

– Europa och Finland har ett stort behov av vindkraft och förnybar energi så att prisökningen på energi kan dämpas och klimatmålet uppnås. Kommunerna konkurrerar om vindkraft eftersom skatteinkomsterna tryggar många kommuners ekonomi. Under slutet av året ska vi starta vårt nästa österbottniska projekt på gränsen mellan Kristinestad och Storå, säger Energiequelles verkställande direktör Nils Borstelmann.

Energiequelle planerar också projekt i Vörå och Nykarleby.

– Just nu har vi avtal med över 500 österbottniska markägare, säger Tore Regell på Energiequelle.

Källa: Svenska Yle