Siemens Gamesa slutför försäljningen till SSE

Siemens Gamesa på Taiwan. Försäljningen däremot omfattar en portfölj av vindkraftprojekt på land med en total kapacitet på 3,8 gigawatt spridda över Frankrike, Grekland, Italien och Spanien.

Under våren rapporterade turbintillverkaren Siemens Gamesa att de har ingått ett avtal med SSE Renewables för ett övertagande av det spansk-tyska företagets projektutvecklingsdivision.

Nu har avyttringen genomförts till ett pris av 613 miljoner euro, varav 580 euro utgör köpeskillingen som annonserades i april, medan de återstående 33 miljoner euro kommer från beräknat rörelsekapital och skuldjusteringar.

Försäljningen omfattar en portfölj av vindkraftprojekt på land med en total kapacitet på 3,8 gigawatt spridda över Frankrike, Grekland, Italien och Spanien.

”Maximerar värdet”

Projekten befinner sig i olika utvecklingsstadier samtidigt som det även finns möjlighet att utveckla upp till 1,4 gigawatt solkraft i samband med vindprojekten.

- Vi är glada över att ha slutfört transaktionen med SSE före utgången av vårt räkenskapsår 2022, som tillkännagavs i april. Med den här försäljningen optimerar Siemens Gamesa sin portfölj av tillgångar och maximerar värdet, säger Chief Executive Officer för Siemens Gamesa Jochen Eickholt i ett pressmeddelande:

- Vi är övertygade om att SSE är rätt partner för att utveckla den utmärkta portfölj av vindprojekt som har konstruerats genom åren av vårt sydeuropeiska projektutvecklingsteam, som nu kommer att ingå i SSE. Detta avtal kommer att stärka våra band till SSE, eftersom det kommer att vara fördelaktigt för båda företagen.

Ytterligare option

Enligt pressmeddelandet ingår ett team på cirka 50 anställda i köpet och ska nu integreras i SSE. Dessutom, som en del av affären, har Siemens Gamesa en option att samarbeta med SSE Renewables för leverans av turbiner och underhåll på ett antal projekt som SSE planerar att sätta online "de närmaste åren".

Källa: Siemens Gamesa