Ørsted ser tillväxtmöjligheter i Östersjön

Nyligen stod Danmark värd för ett toppmöte i Marienborg, där ledare från hela regionen, med undantag för Ryssland, bestämde inriktningen på samarbetet. Pressfoto: Danmarks Ambassad i Litauen.

Stigande elpriser och beroende av rysk energi gör att politikerna sätter fart på grön energi.

Ett politiskt toppmöte och en utbyggnad av energiön utanför Bornholm beslutade om att göra Östersjön till nästa vindäventyr.

I Putins energipolitiska utmattningskrig är Östersjön ett bålverk. Inte bara som den fysiska barriären för Nordeuropa mot sin granne i öst, utan också på grund av vattnens outnyttjade potential som ett havsbaserat vindenergiområde som kan lösgöra Europa från Rysslands järngrepp om kontinentens energiförsörjning.

Samtidigt har Danmark beslutat att skala upp den planerade energiön på Bornholm, som nu till en början blir tre gigawatt (GW) i stället för två.

Unikt möte

Danmarks premiärminister Mette Frederiksen och klimat-, energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen var värdar och regeringschefer från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen deltog också tillsammans med politiska representanter från Tyskland och Sverige.

Även EU:s ordförande Ursula von der Leyen och energikommissionär Kadri Simson deltog.

Syftet med mötet var att diskutera havsvindpotentialen i Östersjön och stärka samarbetet kring utvecklingen av förnybar energi i hela regionen för att uppnå oberoende från fossil rysk energi.

Världen har kommit långt under de 30 år som har gått sedan en av Ørsteds föregångare, Elkraft, satte upp de första vindkraftverken i Östersjön, säger Rasmus Errboe, Ørsteds regionchef för Kontinentaleuropa, som ser stora perspektiv i nytt politiskt fokus.

Havbaserad energikälla

- Vi är en av de första i Östersjön bland globala utvecklare och finns redan med en bred portfölj i regionen. Strategiskt ser vi nedre delen av Östersjön som ett kärnområde, och det finns goda tillväxtmöjligheter för oss såväl som våra kollegor i branschen.

Till skillnad från Nordsjön, som stod i fokus för den storskaliga Esbjerg-deklarationen tidigare i år, är Östersjön underutvecklat som havsbaserat område för ny vindenergi.

Ensamt för mer än hälften

Enligt Cowi har vattnen potential att bli en grogrund för 93 gigawatt havsvind, som kommer att kunna leverera 140 miljoner hushåll med el. I jämförelse finns det runt 70 miljoner hushåll i Danmark, Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Estland, Litauen och Lettland tillsammans.

Trots den enorma potentialen finns det idag bara 2,8 GW havsvind i hela Östersjön, varav Danmark ensamt står för mer än hälften.

Källa: Örsted