Världens största vindkraftspark har startat driften

Hornsea 2 Offshore Wind Farm ligger cirka 89 kilometer utanför Yorkshires kust i Nordsjön och intill Hornsea One havsbaserad vindkraftspark. Foto: Ørsted

Ørsted rapporterar att företagets Hornsea 2 havsvindkraftspark, världens största, nu är i full drift.

Det är dags att Mads Nipper tar fram sin mobiltelefon och ringer Guinness World Records. Ørsted rapporterar att företagets havsbaserade vindkraftspark Hornsea 2, är världens största i sitt slag.

Den rekordstora vindkraftsparken till havs har en kapacitet på 1,3 gigawatt och ligger 89 kilometer utanför Yorkshires kust i nordöstra England. Hornsea 2 består av 165 vindkraftverk

Ett ”landmärkesprojekt”

- Storbritannien är världsledande inom vindkraft till havs och färdigställandet av Hornsea 2 är en fantastisk milstolpe för vindkraftindustrin till havs – inte bara i Storbritannien utan globalt. Den nuvarande geopolitiska situationen understryker vikten av sådana landmärkesprojekt som Hornsea 2, som bidra till att öka försörjningstryggheten och göra Storbritanniens energiförsörjning mer robust samtidigt som kostnaderna för konsumenterna minskar genom att minska Storbritanniens beroende av dyra fossila bränslen, säger Duncan Clark, Ørsteds regionchef för Storbritannien, i ett uttalande.

Källa: Ørsted