Åtta länder enades om Östersjöplanen för en framtid utan rysk gas

Inte bara fler havsbaserade vindkraftverk måste uppföras i Östersjön, utan också mer LNG måste till, enligt en ny deklaration med stöd av åtta europeiska länder. Foto: EnBW

- Vi uppmanar till snabba och omedelbara åtgärder för att öka energisäkerheten genom att göra Europa oberoende av rysk gas så snart som möjligt.

Så står det i en ny deklaration – The Marienborg Declaration – som har undertecknats av statscheferna från Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen, som presenterades nyligen på en gemensam presskonferens i Marienborg.

Politiskt toppmöte med energiprofil

Det skedde i samband med att Danmark stod värd för ett politiskt toppmöte, där det diskuteras hur länderna kan minska sitt beroende av rysk gas och samtidigt stärka energisamarbetet i och runt Östersjön.

I avtalet står det, som tidningen Politiken beskrev utifrån ett utkast, att minst 19,6 gigawatt havsvind ska byggas ut till 2030 – sju gånger den nuvarande kapaciteten.

Dessutom ska samarbetet mellan länderna forceras kring "import av bränslen till sjöss" – det vill säga flytande, kyld naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG).

Projekt mellan länderna

Fokus måste därför ligga på att säkerställa att både hamnar och LNG-terminaler ska klara av ökande handel mellan länderna vid Östersjön.

I avtalet betonas också att den planerade vindkraftsutbyggnaden till havs ska skapa utrymme för bl.a. elektrifiering och fler gröna bränslen.

- Att utveckla tillräcklig kraftförsörjningskapacitet, starkare nät och sammankopplingar, samtidigt som man tar bort interna flaskhalsar och har en kompatibel inre energimarknad, kommer att öka vår motståndskraft och energisäkerhet, står det i planen.

Mötet förflyttades

De åtta länderna bakom deklarationen kommer också att undersöka möjligheterna för transnationella projekt med förnybar energi och identifiera infrastrukturbehov i respektive länder, heter det.

Toppmötet på Marienborg skulle egentligen ha ägt rum på Bornholm, men på grund av strejken på Bornholms flygplats flyttades evenemanget till regeringskansliet norr om Köpenhamn.

EU-kommissionen deltog också i toppmötet och representeras av president Ursula von der Leyen.

Källa: Danmarks regering