Marknadsanalys Marsh

Marsh är en oberoende försäkringsförmedlare som bland annat är specialiserad inom förnybar energi. I denna artikel ger vi en bild av marknadsläget för försäkringar inom förnybar energi.

Premieutveckling

Vi har under de senaste 2-3 åren sett generella premiehöjningar inom all sakförsäkring globalt. Nedan tabell visar en global premieutveckling från 2017-2021. På den Svenska marknaden har vi sett höga premieökningar de senaste 2 åren.

Inom förnybar energi specifikt har vi sett premieökningar mellan 5 – 40 % det senaste året, men vi tror att marknaden för förnybar energi nu har stabiliserat dig sig.

bild

Försäkringsbolagens aptit för att försäkra förnybar energi generellt

Försäkringsmarknaden för förnybar energi fortsätter att växa, vi ser traditionella försäkringsbolag, inom olja och gas eller andra energiförsäkringsmarknader, komma in i sektorn globalt.

Dessa försäkringsbolag vill diversifiera sin portfölj för att anpassa sig till de möjligheter som energiomställningen erbjuder.

I allmänhet går försäkringsbolagen in på marknaden väldigt försiktigt för att se och lära sig de risker som finns, som dessutom är helt nya för dessa försäkringsbolag.

Speciella teknologiska risker inom förnybar energi

Förnybar energi kännetecknas av ny teknik i kombination med en snabb teknikutveckling. Väldigt sällan finns erfarenhet eller historik av en liknande risk som försäkringsbolagen kan titta på. Detta gör att försäkringsbolagen generellt anser att förnybar energi är en relativt hög risk jämfört med annan

industri. Nedan ser Ni en illustration som beskriver några av de risker som försäkringsmarknaden ser med vindkraft, sol samt batterilagring.

bild

Försäkring av vindkraft i Sverige

Tittar vi på den Svenska vindkraften så ser vi en ökad mängd försäkringsbolag som är villiga att försäkra nya vindkraftsprojekt som tas i drift i Sverige. I nyligen genomförda försäkringsupphandlingar av Marsh ser vi att det finns omkring 5-6 försäkringsbolag som erbjuder konkurrenskraftiga offerter för driftsförsäkringar. Vi ser dock en höjning av försäkringsbolagens självrisker samt karenstider, vilket är ett resultat av de nya turbinernas storlek. Jämför vi dessa självrisker med de självrisker som finns på Londonmarknaden kan vi konstatera att den Nordiska försäkringsmarknaden fortfarande är väldigt konkurrenskraftig.

Om vi fokuserar på de vindkraftverk som uppnått 10 års ålder på den Nordiska marknaden ser vi en bristande konkurrens. Många försäkringsgivare, som Moderna Försäkringar, TryggHansa samt Länsförsäkringar som tidigare erbjudit försäkring för dessa vindkraftverk har nu dragit sig ur marknaden. När vi upphandlar kunder med denna typ av vindkraftverk får vi ofta bara en eller två offerter. Vi ser även att försäkringsbolagen har gjort kraftiga inskränkningar i försäkringsomfattningen och i synnerhet gällande avskrivningsreglerna vid skada.

Tittar vi på äldre verk av udda fabrikat så som Kennersys, Fuhrländer, Suzlon ser vi att det för vissa fabrikat har blivit väldigt svårt att teckna omfattande försäkringar för sitt vindkraftverk. Detta då vissa fabrikat har varit väldigt skadedrabbade vilket inneburit mycket utbetalningar av försäkringsbolagen historiskt.

Anders Orebrandt, Senior Vice President
Marsh AB | Head of Renewable Energy Nordics
Torsgatan 26, 113 21, Stockholm, SWEDEN
Phone: +46 8 412 42 88 | Mobile: +46 733 77 42 88 | Connect with me on LinkedIn

www.marsh.se | Follow Marsh on: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube

bild