Bornholm: Bred majoritet ökar energiöns prestanda till 3 gigawatt

Energinet arbetar med att ansluta Bornholms elnät till energiön. Kabeln som ska kopplas mellan Danmark och Tyskland blir cirka 470 kilometer lång. Illustration: Danmarks Energinet

En överenskommelse har träffats om att bygga ut den framtida energiön på Bornholm från 2 till 3 gigawatt. Samtidigt är anläggningen kopplad till Tyskland samtidigt som kostnaderna också delas mellan de två länderna.

Ambitionerna har väckts på den populära klippön. En politisk majoritet har enats om att Energiø Bornholm måste byggas ut från 2 till 3 gigawatt, med turbinerna som fortfarande ska vara i drift 2030.

Vidare framgår av ett tillkännagivande att en politisk överenskommelse har träffats mellan Danmark och Tyskland om en kabel som ska förbinda den framtida energiön med grannlandet i söder.

Överförs vidare till europeiska nätet

På så sätt blir det möjligt att skicka kraft från energiön till det tyska elnätet, varifrån kraften sedan kan flyttas vidare ut i Europa.

- Med utbyggnaden av Energiø Bornholm och kopplingen till Tyskland trappar vi upp utbyggnaden av förnybar energi. Detta är avgörande för klimatet, men också helt avgörande för Europas energioberoende från Ryssland. Det understryker återigen Danmarks roll som globalt grönt pionjärland, säger Dan Jørgensen, som är klimat-, energi- och försörjningsminister i ett uttalande.

Delar på kostnaderna

Avtalet med Tyskland innebär också att kostnaderna – och vinsterna – förknippade med energiön kommer att fördelas jämnt mellan de två länderna. Danmark är alltså inte ensamt om notan för infrastrukturen.

- Det dansk-tyska samarbetet är ett flaggskeppsprojekt. Den gröna kraften från Energiø Bornholm kommer att komplettera den nationella kraftproduktionen och minska vårt beroende av import av fossil energi. Med sådana projekt, avslutade med våra europeiska partners, uppfyller vi två mål samtidigt:

- Europeisk energisäkerhet och klimatneutralitet", säger Robert Habeck, Tysklands ekonomi- och klimatminister.

Energiø Bornholm

Idag har totalt 2,3 gigawatt havsvind etablerats i hela Danmark.

Energiön utökas från 2 till 3 gigawatt havsvind, med full driftsättning förväntas fortfarande 2030.

Utbyggnaden sker genom att 1 extra gigawatthavsvind som beslutats med finanslagen för 2022 placeras på Energiø Bornholm.

Energiø Bornholm är etablerat baserat på ön Bornholm och därför inte som en konstgjord ö (som planeras i Nordsjön).

Med 3 gigawatt kommer energiön att kunna generera tillräckligt med kraft för antingen 3,3 miljoner danska kronor eller 4,5 miljoner danska kronor till tyska hushålls elförbrukning.

Anbudsramen för utbyggnaden av vindkraft till havs vid Energiø Bornholm förväntas fastställas före utgången av 2022.

Energiön måste på sikt kunna koppla ihop tekniker som kan lagra eller omvandla denna gröna kraft till exempelvis gröna bränslen (genom så kallade "Power-to-X").

Utbyggnaden innebär att vindkraftverken placeras mellan 15 och 45 km från Bornholmskusten.

Energinet kommer att ansluta Energiø Bornholm till elöverföringsnätet i Danmark med en 245 kilometer lång kabel mellan två nya stationer på Bornholm och Själland.

Den konkreta och specifika utformningen av innehållet i avtalet kommer nu att bestämmas mellan Energinet och den tyska motparten 50Hertz.

Bakom överenskommelsen om utbyggnaden står danska regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance och partiet Alternativet.

Källa: Danmarks Klimat-, energi- och försörjningsdepartement