Danska regeringen kommer att samarbeta med Östersjöländerna om havsbaserad vindkraft

Det börjar bli trångt på Östersjön.Även spanska Iberdrola-gruppen bygger sitt andra stora vindkraftsprojekt till havs i Östersjön: Baltic Eagle. Belägen 30 kilometer nordost om ön Rügen utanför Pommerns (Tyskland) kust, kommer denna nya 476 megawatt stora installation att leverera förnybar energi till 475 000 hushåll. Foto: Iberdrola

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer att vara värd för ett europeiskt toppmöte på Bornholm om havsbaserad vind i Östersjön.

Mötet äger rum på Bornholm i slutet av augusti med regeringschefer eller andra politiska representanter från Tyskland, Polen, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen och medlemmar från EU-kommissionen.

Outnyttjad potential

- Fokus kommer att ligga på energisäkerhet i ljuset av kriget i Ukraina och klimatkrisen, säger klimat-, energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen (S).

Enligt ministern har Östersjön outnyttjad potential för förnybar energi.

– Det handlar om att påskynda samarbetet med de länder som gränsar till Östersjön från EU. Det är ett syfte som i sig är bra eftersom det alltid är bra att samarbeta kring energi, säger han.

Konkret handlar mötet enligt Dan Jørgensen om att skapa ramarna för att bygga ut förnybar energi, särskilt havsvind.

Kan stoppa beroendet av Ryssland

Enligt ministeriet för klimat, energi och försörjning genereras totalt 2,8 gigawatt (GW) havsvind i Östersjöregionen.

Samtidigt finns det potential att utnyttja upp till 93 gigawatt fram till 2050, uppskattar EU-kommissionen. Det kan stoppa beroendet av Ryssland och rysk gas.

– När till exempel de baltiska länderna inte har en tradition av att använda havsvind finns det en enorm potential för att det ska bidra till att göra dem självständiga, säger Dan Jørgensen.

Han säger att Danmark är den överlägset största aktören i Östersjön just nu.

Grön kraft

– Men vi räknar också med att bli större. Ska vi bli större, då måste vi såklart jobba ihop med någon. För vi måste – om vi gör de riktigt stora projekten – ha en marknad för den väldigt stora mängd grön kraft som vi alla behöver.

Exakt vad länderna kommer att enas om vet klimatministern ännu inte. Han är inte heller redo att säga vad regeringen vill att Danmark ska kunna bidra med till ett eventuellt avtal.

När Mette Frederiksen var värd för ett havsvindtoppmöte i Esbjerg i maj ingick regeringen ett avtal med Tyskland, Nederländerna och Belgien om att tiodubbla havsvindkraftens kapacitet till minst 150 gigawatt år 2050.

Samma potential finns inte i Östersjön.

– Historiskt sett har vi varit bättre på att bygga ut Nordsjön än Östersjön. Och det finns också större potential i Nordsjön än vad det finns i Östersjön, säger Dan Jørgensen, som samtidigt kallar 93 gigawatt för "ansenligt".

– Man ska komma ihåg att idag räcker en gigawatt för att leverera ström till över en miljon hushåll, eller kanske till och med så mycket som en och en halv miljon – hushåll.

Källa: Energy Watch