Havets vindar i Nordsjön orsakar problematiska fluktuationer i energiproduktionen

Scroby Sands vindpark. Foto: Wikipedia Common Lic, Kredit: Evelyn Simak

- Utvecklingen av havsvind i Nordsjön kommer att leda till perioder med både för mycket och för lite elproduktion. Man kan därför se fram emot perioder med stor kursvolatilitet, säger analyschefen Anders Kringstad på norska Statnett.

Den europeiska energikrisen har sannolikt påskyndat den gröna omställningen och i EU, Storbritannien och Norge ligger fokus nu fullt ut på förnybara energikällor som sol och vind. Mycket av fokus ligger på havsvind, vilket många länder satsar fullt ut på.

Goda vindförhållanden

I Nordsjön är det mycket goda vindförhållanden och Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Storbritannien har aviserat många initiativ som tillsammans kommer att kunna ge Europa ett betydande lyft i strategin för ren förnybar energi.

Men samtidigt finns det vissa utmaningar förknippade med en så massiv utveckling av variabel elproduktion, som är helt beroende av hur mycket vinden blåser. En av utmaningarna är att produktionsmönstret kommer att vara väldigt lika för många av dessa vindkraftparker till havs i Nordsjön.

- Det kommer att bli en väldigt stor samvariation, och det är en stor utmaning att få det utjämnat. Det kommer periodvis att vara alldeles för mycket och alldeles för lite produktion, och det kan vara perioder med ganska färsk prisvolatilitet, säger Anders Kringstad till EnergiWatch.

Tio analytiker

Anders Kringstad är chef för marknadsanalys på norska Statnett och där leder han en avdelning med tio analytiker som lägger mycket tid på att analysera framtida behov av utveckling och uppgradering av elnätet.

Han brukar hålla föredrag om hur Statnett arbetar med sina analyser av elmarknaden.

Europa behöver en balanserad utveckling. Europa brottas med en stor energikris och de flesta är oroade över att energipriserna nu är alldeles för höga.

Det gäller både elpriset och gaspriset, men elpriset har också utmaningen att ibland vara väldigt lågt. Anders Kringstad är därför mån om att ökad elförbrukning och ökad elproduktion måste ses i samverkan.

Viktigt för nätbehoven

- Att lyfta fram den balanserade utvecklingen är viktigt för nätbehoven, men också för hela elbranschen. Om vi ​​pratar om det och alla är medvetna om det så hjälper det mycket. Och då hjälper det om det inte håller i sig särskilt länge, det är viktigt för nätbehoven, men också för hela elbranschen. säger Anders Kringstad.

Som läget är nu är det ett problem att det är svårt att täcka elförbrukningen med tillräcklig elproduktion. Som ett resultat kommer priserna att bli höga.

Detta beror till stor del på kriget i Ukraina och begränsade ryska gastillgångar. På kort sikt är det därför helt avgörande för Europa att den förnybara elproduktionen dras upp kraftigt.

Samtidigt räcker det inte med att öka elproduktionen. Det hjälper naturligtvis i en situation där det är effektunderskott, men i takt med att ny variabel produktion fasas in måste även elförbrukningen öka parallellt och bli mer flexibel, så att det blir balans i elsystemet, och därmed även i elen.

Utmaning

Utan det kan det finnas täta perioder med priser på noll eller lägre, där vindkraften ensam täcker hela elförbrukningen.

- När det är nollpris är det ett tecken på att det är för mycket. Man får inte använda elen och det minskar det uppnådda elpriset, säger Anders Kringstad.

Det är ett problem för producenterna eftersom det sänker det genomsnittliga priset som uppnås, samtidigt som man inte uppnår en minskning av CO2-utsläppen när produktionen av ren förnybar energi måste läggas ner i perioder.

Anders Kringstad hänvisar till utmaningen i form av en obalans mellan produktion och förbrukning av el.  Det är en utmaning som kommer att bli större under de kommande åren, eftersom det är mycket fluktuerande elproduktion från bland annat havsvind.