Vestas förvärv förstärker KK Wind med cirka fem miljarder danska kronor

Vestas förvärv förstärker KK Wind. Foto: Vestas

Det överväldigande största köpet kommer inte bara att göra KK Wind Solutions till en exklusiv leverantör till Vestas, utan också lansera leverantören på den kinesiska marknaden – och göra det både enklare och billigare att skaffa komponenter, konstaterar vd: n.

Vindkraften boomar igen

Det har inte varit något bra år för vindkraftbolagen, och Vestas har gått med 147 miljoner euro i förlust det andra kvartalet – trots alla utfästelser som olika samhällen har kommit med om grön energiproduktion.

Det kan jämföras med samma kvartal 2021, då bolaget i stället gick med 94 miljarder kronor i vinst. Vestas förvärv ökar KK Wind med cirka fem miljarder

Sedan A.P. Møller Holding köpte 2019 KK Wind Solutions, har konvertertillverkaren byggt på och vidare. Dels organiskt, men till stor del via förvärv av företag som Gram & Juhl, PCH Engineering och nu senast utvecklingsverksamheten på Convertec.

Ändå var det ett kvantsprång av en helt annan karat som tillkännagavs på onsdagen i och med övertagandet av Vestas konverterverksamhet.

- Det kommer mer eller mindre att fördubbla verksamheten och bringa vår totala omsättning till cirka 5 miljarder DKK", säger vd Mauricio Quintana.

- Lika viktigt är att det är både ett transformativt och strategiskt förvärv som inte bara gör oss till en av världens ledande leverantörer av omvandlare. Men också en av vindkraftsindustrins ledande teknikutvecklare.

Hela ambitionen med A.P. Møllers övertagande av KK Wind Solutions skulle också ge avancemang till en helt annan liga. Bolagets nya strategi, som lanserades i november, syftar till att nå en omsättning på 15 miljarder DKK 2030.

A.P. Möllereffekten

Övertagandet av Vestas verksamhet var dock inte tänkt i samband med den nya strategin. Men utförandet är något de två parterna har pratat om ungefär lika länge som de största aktörerna i vindkraftsindustrin har vädjat om konsolidering av försörjningskedjan.

- Det började som en gemensam diskussion för ungefär sju år sedan. Vestas har försökt utveckla vindkraftsindustrin och deras affärsmodell genom att lägga ut några av deras kärnteknologier på entreprenad till nyckelleverantörer, men det tog bara lite tid att komma till den punkt där det ömsesidiga förtroendet var på plats för att göra affären möjlig, förklarar Mauricio Quintana.

- Det som har gjort detta möjligt är förstås kompetensen och tekniska kompetensen hos de anställda här på KK. Men det handlar också om vår ägare. Inte bara för att A.P. Møller är A.P. Møller, utan för att de som långsiktig ägare gör det möjligt att få en partner med rätt tankesätt och perspektiv.

Kinesisk språngbräda

Affären bidrar också väsentligt till KK Wind Solutions partnerskap med Vestas.

- Men som en del av avtalet blir KK Wind ensam leverantör av både omvandlare och styrsystem till hela Vestas. Ett exklusivitetsavtal som varar i "flera år", konstaterar vd: n.

Köpet är dock långt ifrån enbart motiverat av att föra Vestas längre in i fållan. Med övertagandet av turbintillverkarens tre konverterfabriker i Danmark, Indien och framför allt Kina är tanken att utöka kundbasen minst lika mycket. För även om KK Wind redan har en viss försäljning av sin övervakningsutrustning till världens största vindmarknad så är potentialen en helt annan.

- Hittills har vår närvaro varit begränsad till ett litet försäljnings- och servicekontor. Men om du vill ha arbete i Kina måste du vara närvarande där, och med en välrenommerad fabrik i landet blir det en katapult in på marknaden”, förutspår Mauricio Quintana.

- Självklart kommer vår första prioritet att vara att leverera till Vestas i förhållande till deras marknadsbehov. Men sedan öppnar det dörren för att även betjäna andra brukstillverkare i Kina från Kina.

Mer design

Utöver fabrikshallarna ingår dock även andra värdefulla tillgångar i affären, uppger han. Inte minst den tekniska kompetensen i både själva tillverkningen av omformarna och deras design.

Men konsolideringen handlar inte bara om att expandera i skala. Det är till stor del en utvidgning av den tekniska räckvidden.

- Vi gör redan en del design i samarbete med kunderna. Men vi ser så klart för oss att vi i framtiden kommer att göra mer och mer av designarbetet, säger vd:n.

- Det har skett en enorm utveckling i själva vindkraftverken som har blivit allt större, effektivare och har flyttat till havs. Men nu behöver krävs det också att leverantörskedjan utvecklas, så att den kan serva turbintillverkarna på ett mer stabilt och kostnadseffektivt sätt.

Källa : Vestas