Ørsted vinner bud på 2,85 gigawatt brittisk havsvind

Hornsea 3 ska ha en kapacitet på 2 852 megawatt. Den ska förse cirka 3,2 miljoner hushåll i Storbritannien med el. Karta: Ørsted Corporation

Danmarks ledande energibolag Ørsted tilldelades nyligen ett differentialkontrakt för vindkraftsparken Hornsea 3 av det brittiska handels- och energiministeriet. Detta tar upp Hornsea-området till 5 gigawatt.

Den brittiska regeringen har precis tillkännagivit resultatet av sin fjärde omgång av differentiella kontrakt (CfD-omgång 4), som har tillhandahållit cirka 7 gigawatt förnybar energikapacitet för vatten.

Och här har danska Ørsted som en av flera fått ett kontrakt. Denna gång på vindkraftsparken Hornsea 3, som är världens största vindkraftspark till havs.

Ständig ekonomisk fokus

- Vindparker till havs växer återigen fram som en källa till lokalt producerad storskalig grön energi som kommer att hjälpa Storbritannien att nå sina klimatmål och öka sitt energiberoende, samtidigt som man skapar lokala jobb och industriell utveckling", säger Martin Neubert, kommersiell direktör och viceadm direktör för Ørsted i ett uttalande.

– Vi har fortfarande stort fokus på att säkerställa ekonomisk disciplin. Köpeskillingen är inflationsindexerad och kontraktet ger viss flexibilitet i förhållande till marknadsprisexponeringen. Vi har redan säkrat kapacitet hos nyckelleverantörer för ca två tredjedelar av Hornsea 3:s CAPEX, säger Martin Neubert.

– Dessutom kan vi skapa betydande synergier genom att ha en global portföljstrategi för upphandling och genom att utnyttja Hornsea 3:s storlek och läge nära våra befintliga vindkraftparker till havs utanför Storbritanniens östkust, där vi har en total kapacitet på nästan 4 gigawatt.

Differenskontraktet tilldelades till ett inflationsindexerat avräkningspris på 37,35 GBP per megawattimme till 2012 års priser, enligt CfD-beslutet.

Planer på fjärde vindpark

Hornsea 3 ska ligga 160 kilometer utanför Yorkshires kust i nordöstra England. Den beräknas vara i drift 2027. Ørsted räknar med att fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut på vindkraftsparken inom 18 månader – och möjligen redan innan årets slut, uppger energibolaget.

Hornsea 3 – som är den tredje parken i Hornsea-området, bestående av Hornsea 1, 2 och 3 havsbaserade vindkraftparker – kommer att skjuta upp den totala kapaciteten för Hornsea-expansionen till mer än 5 gigawatt.

Ørsted går också och pusslar med en fjärde park i Hornseaområdet med det nästan självklara namnet Hornsea 4, som förväntas ha en kapacitet på ca. 2,6 gigawatt.

Den fjärde parken är just nu bara i planeringsfasen och myndigheterna väntas fatta beslut om projektets godkännande i början av 2023, uppger Ørsted.

Drygt 7 gigawatt till Storbritannien

Fem vindkraftprojekt till havs på totalt nästan 7 GW har säkrat ett differentiellt kontrakt i Storbritanniens fjärde tilldelningsomgång, som beviljade stöd för totalt 11 GW förnybar energi. Och det finns inte heller alltför långa utsikter för stora mängder förnybar energi, eftersom alla projekt ska tas i drift under åren 2026-27.

Ørsted kommer ut ur omgången som vinnare av den största affären med 2,9 gigawatt för sin Hornsea 3. ScottishPower Renewables och Vattenfall säkrade också 1,4 gigawatt CfD på East Anglia 1 respektive 1,4 gigawatt i Norfolk Boreas, som båda ligger utanför East Anglia .

Red Rock Power och ESB vann med 1,1 gigawatt på Inch Cape-projektet.

Ocean Winds landade den minsta havsvindkraften CfD med 294 gigawatt till den 860 gigawarr stora vindkraftsparken Moray West.