Vestas beviljas ett lån på 475 miljoner euro för teknikutveckling

Tekniker inne i ett vindkraftverk. Foto: Vestas

Europeiska investeringsbanken har beviljat ett lån på 475 miljoner euro till den danska turbintillverkaren i Danmark för teknikutveckling.

- Lånet har utfärdats i syfte att stödja forskning och utveckling samt investeringar för utrullning av ny vindkraftteknik, där tanken är att man genom investeringen ska bidra till ett tekniskt försprång och "påverkan" inom energiproduktion och tillförsel, skriver EIB i ett uttalande.

Ger finansiell flexibilitet

- Behovet av att stärka den gröna energiomställningen har aldrig varit mer akut, så vår förmåga att investera i innovation och teknikutveckling idag är avgörande för att kunna bygga ut förnybar energi under de kommande decennierna. Stödet från EIB ger oss finansiell flexibilitet, vilket stärker Vestas utveckling av teknik och gör det möjligt för oss att bygga och leda i en hållbar och robust vindkraftindustri, säger Hans Martin Smith, finanschef på Vestas, i tillkännagivandet.

Verksamheten kommer i första hand att bedrivas vid Vestas forsknings- och utvecklingscentra i Aarhus i Danmark och i Porto i Portugal.

Källa: Vestas