Siemens Gamesa tecknar ramavtal i Östersjön

Foto: Siemens Gamesa/Illustration

Den tyska utvecklaren WPD har valt mer än 100 av Siemens Games äldre offshore-turbiner för Gennaker-projektet. Turbintillverkaren får också ett 20-årigt serviceavtal.

I maj tillkännagav WPD försäljningen av företagets havsbaserade vindverksamhet till Global Infrastructure Partners (GIP). Den försäljningen betyder dock inte att den tyska projektutvecklaren bara låter den delen av verksamheten fortsätta utan styrning tills affären äntligen har gått igenom.

Föredragen leverantör

Tvärtom kan man hävda att alla segel är satta. Åtminstone förseglet, som också är WPD:s största havsvindprojekt på drygt 900 megawatt. Efter en lång tid som en föredragen leverantör har Siemens Gamesa alltså fått en order på ett projekt, som dock fortfarande är villkorad.

Men där turbinerna är av successivt äldre datum är det omvänt inget gammaldags med servicekontraktet; där sådana vanligtvis är 5 år för offshore-turbiner, har Siemens Gamesa tilldelats ett underhållskontrakt på 20 år. Avtalet benämns därmed också som ramavtal om leverans.

- Det är oerhört energigivande för oss när vi siktar på att leverera en av de största vindkraftsparkerna till havs i Östersjön till vår kund. Vårt gedigna samarbete, som bygger på fyra andra projekt, kommer att stärkas ytterligare genom användningen av våra pålitliga, väl beprövade växellösa havsturbiner, säger Siemens Gamesas havsbaserade vindchef Marc Becker i ett uttalande.

Hängivenhet

Parterna förväntar sig att de tyska myndigheterna bekräftar nätanslutningsavtalet under andra halvåret 2023. Det ska göra det möjligt att installera projektet, som fick bygglovet våren 2019, före utgången av 2026.

- Dagens underskrift på huvudförsörjningsavtalet visar vår hängivenhet när det gäller tidsplanen. Den kommer att nå sin topp med installationen 2026. Den framgången är beroende av ett framgångsrikt samarbete mellan myndigheter, nätoperatörer och entreprenörer, säger WPD:s driftsdirektör, Achim Berge Olsen.