Statkraft ökar sina ambitioner och ska producera 100 terawattimmar till 2030

VD Christian Rynning-Tønnesen vid det befintliga kraftverket i Mauranger med Norges olje- och energiminister Terje Aasland (till höger) och kommunikationschef för olje- och energidepartementet Arvid Samland. Foto: Statkraft

Norska energibolaget Statkraft byter koncernledning, och lanserar planer på att bygga ut 4 gigawatt ny förnybar energi varje år i framtiden.

Norske Statkraft är en av Europas största producenter av förnybar energi och nu ska företaget bli ännu större.

Satsning på sol-, landvind- och batterilagring

I ett pressmeddelande skriver bolaget att man har satt upp nya mål och att man omorganiserar koncernledningen och ökar investeringarna för att kunna leverera 4 gigawatt mer från sol-, landvind- och batterilagring varje år fram till 2030. Detta är en skarp ökning från tidigare mål om att leverera 2,5–3 gigawatt mer per år.

- Behovet av förnybar energi växer snabbt, både för att nå framtidens nollutsläppssamhälle, för att täcka ny elförbrukning i Norge och för att stärka den europeiska energitryggheten. När vi blickar mot 2030 är våra ambitioner högre än någonsin, säger Statkrafts vd Christian Rynning-Tønnesen i ett pressmeddelande.

Tre gånger Danmarks totala elförbrukning

Med de nya ambitionerna räknar Statkraft med att kunna öka sin totala elproduktion med 50 procent under de kommande åtta åren fram till 2030. Det innebär att företaget kommer att kunna producera cirka 100 terawattimmar per år. Det motsvarar nästan tre gånger Danmarks totala elförbrukning på ett år, och ungefär två tredjedelar av Norges årliga elproduktion.

Fem stora vattenkraftsprojekt i Norge

I Norge kommer Statkraft främst att fokusera på uppgraderingar och utbyggnader av vattenkraft och har satt upp som mål att starta minst fem stora vattenkraftprojekt till 2030.

Här kommer troligen många av projekten fokusera på att uppgradera effekten, alltså hur mycket kraft som kan produceras åt gången. Sådana uppgraderingar ger något mer under årlig elproduktion, men fördelen ligger först och främst i att kunna leverera mer el när andra förnybara energikällor som solenergi och vindenergi levererar lite eller ingenting.

Ett exempel på ett sådant projekt är Mauranger II. Statkraft har påbörjat en uppgradering av vattenkraftverket från nuvarande 250 megawatt till 880 megawatt.

2 Gigawatt grön vätgas i Norden

Norge är fortfarande det viktigaste landet för Statkraft, men företaget har också en betydande elproduktion i övriga Europa. En stor del av tillväxten i framtiden måste fås genom att installera solenergi, landbaserad vindenergi och batterilagring i flera europeiska länder. Dessutom är Statkraft tillbaka med fokus på havsvind i både Norge och Irland.

Grön vätgas kommer också att vara viktigt för Statkraft i framtiden. Ambitionen är att utveckla totalt 2 gigawatt i Norge och Sverige fram till 2030.

Källa: Statkraft